Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hemşirelik Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. Tülay ORTABAĞ BÖLÜM BAŞKANI
Prof. Dr. Nermin OLGUN
Prof. Dr. Ayla YAVA
Prof. Dr. Nuran TOSUN
Dr. Ög. Üyesi Çiğdem KÖÇKAR
Dr. Ög. Üyesi Zerrin ÇİĞDEM
Dr. Ög. Üyesi Feride ENGİN YİĞİT
Dr. Öğr. Üyesi Betül TOSUN
Öğretim Görevlisi Selver GÜLER
Öğretim Görevlisi Sezer AVCI
Öğretim Görevlisi Betül TATLIBADEM
Araştırma Görevlisi Ezgi DİRGAR
Araştırma Görevlisi İsmail AKSU
Dr. Ög. Üyesi Feride ENGİN YİĞİT

Akademik Geçmiş
Lisans : İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Yüksek Lisans : Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Doktora : Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Telefonu : 03422118080
Odası : 1502
E-Posta : feride.yigit@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Feride ENGİN YİĞİT
Akademik Özgeçmiş
5 Akademik Unvanlar:
NoÜnvanAlındığı TarihlerKurum
1 Arş.Gör1994-1998 M.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
2 Öğretim Görevlisi1994-1998 M.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
3 Yardımcı Doçent Doktor2009-2012 Malyepe Üniversitesi  Hemşirelik Yüksekokulu 
4 Yardımcı Doçent Doktor2012-2014 İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
5 Yardımcı Doçent Doktor2014-2015 İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
6 Yardımcı Doçent Doktor2015- Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1  
6.1.Ayşe ÇETİN, Elektif Cerrahi Planlanan Hastaların Preoperatif Dönemdeki Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi, İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans, 2014
6.2. Sibel ATEŞ, Kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesi Uygulamalarının Değerlendirilmesi, İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisan, 2014
6.3. Esra Demircan, Epidural Sezaryende Standart Ve Planlanmış Ameliyat Öncesi Hasta Eğitiminin Anksiyete Düzeyine Etkisinin Değerlendirilmesi, İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2014
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1  
7.1.1.Yiğit F., Ciğdem Z., Temizsoy E., Cingi ME., Korel O., Yıldırım E., Ovalı F.: Does Warming the Breasts Affect the Amount of Breastmilk Production? Breastfeed Med 2012 Mar 16.
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1  
7.2.1 Arslan, H., Engin, F., Ekşi, Z., Can, Ö.: Evlilik Öncesi Çiftlerin Üreme Sağlığına Yönelik Eğitim ve Danışmanlık Gereksinimlerinin Belirlenmesi. I.Uluslararası & 8.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı 94-98, 29 Ekim – 2 Kasım 2000 Antalya.
7.2.2. Arslan, H., Engin, F.,Gülseven B., Karabacak, Ü., Ersoy, Cingi, M.: Erişkinlerin Günlük Yaşam Aktivitelerinde Bağımlılık Bağımsızlık Durumlarını Algılama Düzeylerini ve Bunu Etkileyen Değişkenlerin Saptanması. I.Uluslararası & 8.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, 107-114, 29 Ekim – 2 Kasım 2000 Antalya.
7.2.3 Arslan, H., Kömürcü, N., Eryılmaz, H., Gençalp, N., Engin, F., Ekşi, Z., Can, Ö.: PDÖ Modeliyle Kadın Sağlığı ve Hastalıkları ve Hemşireliği Öğretimi. I.Uluslararası & 8.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, 99-102, 29 Ekim – 2 Kasım 2000 Antalya. 
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1  
7.6.1.1  Doğum ve Doğum Teknikleri Atlası.Farook Al-Azzawi. Çeviri Editörü: Prof.Dr. Hediye ARSLAN, Çeviri: Öğr.Gör.Dr.Feride YİĞİT, Dr. Zübeyde EKŞİ, Bedray Basın 2007, İstanbul.
7.6.1.2  I.Uluslararası & 8.Ulusal Hemşirelik Kongresi. 29 Ekim – 2 Kasım 2000 Antalya. Kongre Kitabı ISBN: 975-97332-4-2. Editörlüğü
7.6.1.3  Demirci N., Engin Yiğit F., Doğan D.:(Ekim 2009): İnfertilite Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar. İnfertilite Hemşireliği, Ed:Prof.Dr.Nezihe Kızılkaya Beji,  ISBN: 978-605-88989-0-5, Acar Basım ve Cilt San., İstanbul, s:227-24
7.6.1.4  Yigit F.(2010):Gebeliğin Yol Açtığı Hipertansif Durumlar (Preeklampsi, Eklampsi, Hellp). Perinatoloji Hemşireliği, Ed:Prof.Dr.Nuran Kömürcü, ISBN:978-605- 378-138-7, İstanbul Sağlık Müdürlüğü Yayın No:767, İstanbul, s:224-240.
Yigit F.(2010): Anne Sütü.  Perinatoloji Hemşireliği, Ed:Prof.Dr.Nuran Kömürcü, ISBN:978-605- 378-138-7, İstanbul Sağlık Müdürlüğü 
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1  
7.4.1 Ekizler, H., Eryılmaz, H., Engin, F., Ersoy, M.: Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliğinde Bakım İşlevleriyle Doğrudan İlgili Yayınlanmış Çalışmaların Klinik Uygulamalara Yansıması. Şişli Etfal Hastanesi Hemşirelik Dergisi, 1(2):75-82 (1996).
7.4.2 Tekin, N., Ekizler, H., Engin,F.: Yenidoğan Sağlığının Pospartum Deprosyon ve Emzirme Tutumuna Etkisinin İncelenmesi. Hemşirelik Bülteni, 10(39):15-26 (1996).
7.4.3 Ekizler, H., Tekin, N., Ersoy, M., Engin, F.: Klinisyen Hemşirelerin Bilimsel Etkinliklere Katılımları ve Yayınları İzleme Durumlarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 4(1):9-15 (1997).
7.4.4 Tekin, N., Engin,F., Cingi, M.: Üniversite Gençliğinin Cinsel Şiddete İlişkin Düşünceleri. Şişli Etfal Hastanesi Hemşirelik Dergisi, 1(5):56-60 (1998).
7.4.5 Engin,F., Kömürcü N.: Doğum Salonu ve Perinatolojide Çalışan Ebe/Hemşirelerin Eklampsili Hasta Bakımına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Hemşirelik Forumu,  4(6):20-25 (2001).
7.4.6 Arslan H., Kömürcü N., Gençalp N.S., Yııldız Eryılmaz H., Engin F., Ekşi Z., Can Ö.: Üriner inkontinanslı kadınların yaşadıkları sorunlar v başa çıkma yolları. Hemşirelik Forumu,  4(6):15-19 (2001) 7.4.7 Arslan, H.,Gürkan CÖ, Yiğit FE, Ekşi Z.: Menopoz Dönemindeki Kadınların Cinsel Yaşamlarının Değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum, 14(4):67-74 (2004).
7.4.8 Yiğit, F., Ekşi, Z., Can, Ö., Arslan, H.: İntrapartum dönemde primipar kadınların yaşadıkları  deneyimlerin kalitatif olarak incelenmesi. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 8(2):37-42 (2005).
7.4.9 Arslan, H.,Gürkan CÖ, Ekşi Z.,Yiğit FE.: Doğum Sonu Depresyonun  Annelik Yaşamına  Etkileri.Aile ve Toplum Eğitim- Kültür ve Araştırma Dergisi, 3(10):71-79 (2006).
7.4.10 Yiğit F.:Cinsel öykü alınmasında bariyerlerin önemi. Androloji Bülteni, 30:264-67 (2007).
7.4.11 Yiğit F., Arslan H.: Bebeğin aldığı anne sütü miktarının değerlendirilmesi için bir araç: İmdat. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 38(2):77-84 (2008).
7.4.12 Engin Yiğit F.,Sayıner D., Arslan H., Demirci N., Can Gürkan Ö., Ekşi Z.: Nursing protocol on the usage of ritodrine hydrochloride (Prepar). Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi,1(1):40-49 (2008).
7.4.13 Arslan H., Kömürcü N., Eryılmaz H.Y., Gençalp N.S., Yiğit F., Ekşi Z., Gürkan Ö.C.,Potur D.C., Sayın D., Bilgin N.Ç.: Üreme Sağlığı Bilinci Geliştirme Projesi: Genital Akıntılar.Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 5(1):34-40 (2008).
7.4.14 Çoşkuner Potur D.,  Yiğit F.,.Çıtak Bilgin N.: Anne adaylarının fetal sağlığı değerlendiren testlere yaklaşımının kalitatif incelenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi,2(3):80-92 (2009).
9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1  
Görev/Unvan Görev Yeri Yıl
Ameliyathane Hemşiresi S.B. Taksim Hastanesi            1985-1986
Acil Hemşiresi S.B. Taksim Hastanesi            1986-1989
Yoğun Bakım Hemşiresi S.B. Taksim Hastanesi            1989-1993
Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi S.B. Taksim Hastanesi            1993-1994
 
Araştırma Görevlisi
M.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 1994-1998
Öğretim Görevlisi M.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı  
1998-2008
Yar.Doç.Dr. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2009-2012
Yar.Doç.Dr. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu 2012-2014
Yar.Doç.Dr. İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 2014-2015
Yar.Doç.Dr. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 2015-…..
 

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
SıraTarihiİçerik
1  
10.1 Türkiye Ebeler Derneği Üyesi
10.2 İ.Ü. Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlar Derneği üyesi
10.3 Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği üyesi
11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1  
11.1Arslan H., Can,Ö., Yiğit, E. F., Ekşi , Z.: Menopoz Dönemindeki Kadınların Cinsel Yaşamlarının Değerlendirilmesi. 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Hemşirelik Seksiyonu Poster Değerlendirmelerinde üçüncülük ödülü.
Koç, T.,Gözen, D., Yiğit,F., Çiğdem, Z.:6-12 Ay Arası Bebeklerde Uyku Sorunu ve Etkileyen Faktörler.58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi,13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 22-26 Ekim 2014, Antalya Poster ikincilik ödülü
12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar
SıraTarihiİçerik
1  
7.6.6.1 Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi Yetiştirme Programı, Ankara, 7 Aralık 1992-15 Ocak 1993
7.6.6.2 Anne Sütü İle Beslenmede Danışmanlık Kursu, İstanbul, 23 Kasım-1 Aralık 1995
7.6.6.3 Klinik Uygulama Becerilerinin Standardizasyonu Semineri, Ankara, 17-21 Ocak 2000
7.6.6.4 Klinik Eğitimi Becerilerinin Standardizasyonu Semineri, Ankara, 24-28 Ocak 2000
7.6.6.5 Advanced Training Skills Workshop. Conducted in İzmir, Turkey 5-9 November 2001. The JHPIEGO Corporation.
13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 HEM331 Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Zorunlu10