Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hemşirelik Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Dersler
AİİT101
..........................................................
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1
İNG111
..........................................................
Ingilizce I
HEM119
..........................................................
Hemşirelik Esasları l
HEM113
..........................................................
Anatomi I
HEM103
..........................................................
Fizyoloji I
HEM121
..........................................................
Kişiler Arası İlişkiler
HEM115
..........................................................
Temel Biyokimya
HEM111
..........................................................
Histoloji
AİİT102
..........................................................
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2
İNG112
..........................................................
İngilizce II
TÜR102
..........................................................
Türk Dili ve Edebiyatı II
HEM120
..........................................................
Hemşirelik Esasları ll
HEM114
..........................................................
Anatomi II
HEM104
..........................................................
Fizyoloji II
HEM106
..........................................................
Genel Mikrobiyoloji
HEM116
..........................................................
Klinik Biyokimya
HEM211
..........................................................
İç Hastalıkları Hemşireliği
İNG211
..........................................................
Ingilizce III
HEM213
..........................................................
Hemşireliğe Özel Farmakoloji
..........................................................
Alan Seçmeli
..........................................................
Alan Seçmeli
..........................................................
Serbest Seçmeli
HEM212
..........................................................
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
İNG212
..........................................................
İngilizce IV
HEM214
..........................................................
Beslenme
..........................................................
Alan Seçmeli
..........................................................
Serbest Seçmeli
..........................................................
Alan Seçmeli
HEM331
..........................................................
Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği
HEM303
..........................................................
Hemşirelikte Eğitim
HEM309
..........................................................
İlk Yardım ve Acil Hemşireliği
HEM307
..........................................................
Mesleki İngilizce l
..........................................................
Alan Seçmeli
..........................................................
Alan Seçmeli
..........................................................
Serbest Seçmeli
HEM332
..........................................................
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
HEM306
..........................................................
Araştırma Yöntemleri ve Bioistatistik
HEM304
..........................................................
Hemşirelikte Yönetim
HEM308
..........................................................
Mesleki İngilizce II
..........................................................
Alan Seçmeli
..........................................................
Alan Seçmeli
..........................................................
Serbest Seçmeli
HEM417
..........................................................
Çevre Sağlığı
..........................................................
Alan Seçmeli
HEM407
..........................................................
Halk Sağlığı Hemşireliği
HEM405
..........................................................
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
..........................................................
Alan Seçmeli
..........................................................
Serbest Seçmeli
HEM406
..........................................................
İntern Eğitimi
HEM408
..........................................................
Bitirme Projesi
AİİT102 / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 2

AİİT102 / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 2Akademik Personel :   Güven HOŞ
Statü : Zorunlu
Kredi / AKTS: 2 / 2
Yarıyıl : 2
Günü :
Saati :
Yeri :
Devamlılık : %70
Dersin Amacı

Milli Mücadelenin kazanılmasından sonra Lozan Barış Anlaşması, cumhuriyetin ilanı ve akabinde Atatürk İlkeleri rehberliğinde gerçekleştirilen devrimlerin öğrencilere aktarılması, çok partili hayata geçiş ve 1923 sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiren temel iç dış politik konularda öğrencilerin bilgilendirilmesidir.   

Ders İçeriği
Ders Kütüphanesi
Kaynaklar

1.       Atatürk, M. Kemal; Nutuk, C. I-II, Kamer Yay. İst. 2002.

2.       Yılmaz, Faruk- Öztürk, İbrahim; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Özlem Kitabevi,  Niğde 2003.

3.       Berkes, Niyazi; Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi yay. İstanbul 2002.

4.       Shaw, Stanford J- Shaw, Ezel Kural; Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, C. 2,

5.       Çev.    Mehmet   Harmancı, İstanbul 2000.

6.       Lewis, Bernard; Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, TTK yay. Ankara 1978.

7.       Taneri, Aydın; Türk Devlet Geleneği Dün-Bugün,