Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hemşirelik Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Dersler
AİİT101
..........................................................
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1
İNG111
..........................................................
Ingilizce I
HEM119
..........................................................
Hemşirelik Esasları l
HEM113
..........................................................
Anatomi I
HEM103
..........................................................
Fizyoloji I
HEM121
..........................................................
Kişiler Arası İlişkiler
HEM115
..........................................................
Temel Biyokimya
HEM111
..........................................................
Histoloji
AİİT102
..........................................................
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2
İNG112
..........................................................
İngilizce II
TÜR102
..........................................................
Türk Dili ve Edebiyatı II
HEM120
..........................................................
Hemşirelik Esasları ll
HEM114
..........................................................
Anatomi II
HEM104
..........................................................
Fizyoloji II
HEM106
..........................................................
Genel Mikrobiyoloji
HEM116
..........................................................
Klinik Biyokimya
HEM211
..........................................................
İç Hastalıkları Hemşireliği
İNG211
..........................................................
Ingilizce III
HEM213
..........................................................
Hemşireliğe Özel Farmakoloji
..........................................................
Alan Seçmeli
..........................................................
Alan Seçmeli
..........................................................
Serbest Seçmeli
HEM212
..........................................................
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
İNG212
..........................................................
İngilizce IV
HEM214
..........................................................
Beslenme
..........................................................
Alan Seçmeli
..........................................................
Serbest Seçmeli
..........................................................
Alan Seçmeli
HEM331
..........................................................
Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği
HEM303
..........................................................
Hemşirelikte Eğitim
HEM309
..........................................................
İlk Yardım ve Acil Hemşireliği
HEM307
..........................................................
Mesleki İngilizce l
..........................................................
Alan Seçmeli
..........................................................
Alan Seçmeli
..........................................................
Serbest Seçmeli
HEM332
..........................................................
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
HEM306
..........................................................
Araştırma Yöntemleri ve Bioistatistik
HEM304
..........................................................
Hemşirelikte Yönetim
HEM308
..........................................................
Mesleki İngilizce II
..........................................................
Alan Seçmeli
..........................................................
Alan Seçmeli
..........................................................
Serbest Seçmeli
HEM417
..........................................................
Çevre Sağlığı
..........................................................
Alan Seçmeli
HEM407
..........................................................
Halk Sağlığı Hemşireliği
HEM405
..........................................................
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
..........................................................
Alan Seçmeli
..........................................................
Serbest Seçmeli
HEM406
..........................................................
İntern Eğitimi
HEM408
..........................................................
Bitirme Projesi
HEM304 / HEMŞİRELİKTE YÖNETİM

HEM304 / HEMŞİRELİKTE YÖNETİMAkademik Personel : Öğretim Görevlisi Sezer AVCI
Statü : Zorunlu
Kredi / AKTS: 2 / 3
Yarıyıl : 6
Günü :
Saati :
Yeri :
Devamlılık : %70
Dersin Amacı

Yönetim ve hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri inceleyerek, bunları hemşirelik felsefesi ve ülkemizdeki sağlık hizmetleri yönetimi alanında görülen gereksinimler doğrultusunda değerlendirebilecek, sağlık ekibi içinde bakım personeline liderlik yapabilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumu kazanmış hemşireler yetiştirmektir.

Ders İçeriği
Ders Kütüphanesi
Kaynaklar

1.       Koçel T., Business Management,11.Baskı Arıkan Basım.2007

2.       Hayran O,SurH,Sağlık Hizmetlerinde Yönetim,SAYED Yayınları,İstanbul,2005

3.       Yıldırım A,Sağlık Politikaları Sağlık Mesleklerinin Rollerini Nasıl Etkiler, Hastane Dergisi,Sayı:64, İstanbul,2011

4.       Pickering E, QualityHospitalCare-Global TrendsandFutureChanges,  World HospitalsandHealth Services,33:2, pp:3-7

5.       Ülgen H, Mirze KS, İşletmelerde Stratejik Yönetim,Literatür Yayıncılık,İstanbul,2004

6.       Swansburg R C.,Swanssburg RJ., ıntroductionto Management andLeadershipforNurseManagers ,Third Edition,London,2002

7.       Huber D.,LeadershipandNursingCare Management ,Philedelphia,2000

8.       Sur H,Palteki T(ed), Hastane Yönetimi ,Nobel Tıp Kitapevleri,İstanbul,2013

9.       Özgen H,Öztürk A ve Yalçın A.,İnsan Kaynakları Yönetimi,2.baskı,Nobel Kitabevi,2005