HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Ezgi DİRGAR

Ezgi DİRGAR

Araştırma Görevlisi

Akademik Geçmiş
Lisans : Gaziantep Üniversitesi -Hemşirelik
Yüksek Lisans : HKU -İç Hastalıkları Hemşireliği AB
Doktora : HKU- Hemşirelik Esasları AB
Telefonu : 0 (342) 211 80 80- 1534
Odası : Heas- 202
E-Posta : ezgi.eralp@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş
2015 yılında Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik Bölümünü 3.lük derecesiyle bitirdi. Aynı yıl Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans programına kabul edildi. 2016 yılında araştırma görevlisi olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokuluna başladı. 2017 yılında ''Kendisine İnsülin Enjeksiyonu Uygulayan Diyabetlilerin Uygulama Hataları ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi'' başlıklı yüksek lisans tezini bitirdi. Halen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Doktora Programında eğitimini sürdürmektedir. 
Evli ve bir çocuk annesidir. 

Araştırma Konuları


 

Akademik Özgeçmiş

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1  
Olgun N., Buğdaycı M., Eralp E.,Diabetes Mellitus ve Miyokard İnfarktüs İlişkisi, Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Dergisi, Cilt:8 Sayı:1
 

12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar

SıraTarihiİçerik
1  

2.Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi kapsamında 'EKG YORUMLAMA KURSU' İzmir, 2016

2.Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi kapsamında 'GLİSEMİ KONTROLU VE DİYABET YÖNETİMİ KURSU' İzmir, 2016
2.Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi kapsamında ' TEMEL MEKANİK VENTİLASYON KURSU' İzmir, 2016
HKÜ bünyesinde 'İLK YARDIM KURSU'  Gaziantep, 2016
4. Ulusal Diyabetik Ayak Enfeksiyonları Sempozyumu,' DİYABETİK AYAK BAKIM KURSU' İstanbul, 2016