HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Selver GÜLER

Selver GÜLER

Öğretim Görevlisi

Akademik Geçmiş
Lisans : Osmangazi Ünivesitesi
Yüksek Lisans : Gaziantep Üniversitesi
Doktora :
Telefonu : 211 80 80 - 1512
Odası : HEAS219
E-Posta : selver.guler@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası : selver.guler@hku.edu.tr
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Lisans: Osmangazi Ünivesitesi 2006

Yüksek Lisans: Gaziantep Üniversitesi 2008

TAM- MED Özel Hastanesi: Pediatri Servisi Hemşiresi  2006- 2009            
 
TAM- MED Özel Hastanesi: Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 2009-2011
 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim görevlisi 2012- 

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2008

Onkolojik Hastalığı Olan Okul Yaş Dönemi Çocukların Hastalık ve Hastaneye Yatma Durumunda Endişe Kaynakları Ölçeğinin Geliştirilmesi 

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2012

‘İmprovement of anxiety resources scale of school-age children with oncological disease under condition of illness and hospitalization’ ‘HealthMED Volume 6/ Number10/2012

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2013

‘Previous Lifestyle Behavıours Of Patients Who Had A Heart Attack’ /9. Uluslaarası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Konresi, 2013/Antalya

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2007

“Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri” Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt:2, Sayı:4 (2007)  

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 2014
2 2013

 

  1. ’İnvaziv ve Noninvaziv Girişimler Öncesi Verilen Bilgi ve Eğitimin Çocukların Ağrı Algısı Üzerine Etkisi’ /4.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2013/ Adıyaman
  2. ’Üniversite Öğrencilerde Uykusuzluk ve Uykusuzluğu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi’ /12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2013/ Konya
  3. ‘Bir Üniversitenin Çalışan ve Öğrencilerin Organ Bağışı Hakkındaki Bilgi ve Tutumları’ /12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2013/Konya
  4. ’Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları’ /16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi/ Antalya 2013
  5. ‘Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim Atraştırma Hastanesi’nde Çalışan Hemşirelerin El Yıkama Davranışlarının Değerlendirilmesi’ / 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi/ Antalya 2013
3 2006
  1. “Bir Kreşteki Çocukların Gelişim Özelliklerinin İncelenmesi” 50. Milli Pediatri Kongresi Fin-Türk Pediatri Günleri 8-12 Kasım 2006
  2. “Spastik Çocukların, Sağlıklı Okul Yaş Dönemi Çocuklarla Birlikte Kaynaştırma Eğitiminde Ebeveynlerinin Yaklaşımı” 50. Milli Pediatri Kongresi Fin-Türk Pediatri Günleri 8-12 Kasım 2006

13. Dersler

SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 HEM121 Kişiler Arası İlişkiler Zorunlu2
2 HEM303 Hemşirelikte Eğitim Zorunlu2
3 HEM332 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu10