HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Sezer AVCI

Sezer AVCI

Öğretim Görevlisi

Akademik Geçmiş
Lisans : İnönü Üniversitesi Hemşirelik Bölümü
Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği
Doktora : Hasan Kalyoncu Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği (DE)
Telefonu : 0342 211 80 80-1512
Odası : HEAS -219
E-Posta : sezer.avci@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Kariyer Hedefim: Meslek hayatımda iyi bir hemşire olduğum gibi eğitim seviyemi daha da geliştirerek iyi bir eğitmen olacağıma inanıyorum.

Eğitim

2014 -                          : Hasan Kalyoncu  Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliğinde Doktora Öğrencisi

2008 - 2011                 : Tezli Yüksek Lisans- Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği                   

2003 - 2007                 : Lisans- İnönü Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

 Mesleksel Deneyim

2007 Haziran- Eylül    : Özel bir hastanede pediatri hemşireliği

2008 Eylül -2015 Şubat     : Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği

 

 

 

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1    7.3.1. Comparison  of  Prenatal  Care  And  Pregnancy  Related  Maternal  Risk  Factors  Between Women  Whose  Babies  Are  Admitted  Or  Not  Admitted  to  Neonatal  Intensive Care Unit / 4th International Congress of UENPS, December 11th-14th 2014/ Athens (Greece).
7.3.2.’Determination of the Knowledge Level and Attitude of Mothers on Vaccines of Their Children’ / 5th National And 2nd International Mediterranean Pediatric Nursing Congress, November 15-18, 2015/ Ankara (Oral Presentation).
7.3.3.’The Determination of Attitudes and Traditional Applications Which Mothers Having 0-12 Months Babies Use in Infant Care’ / 5th National And 2nd International Mediterranean Pediatric Nursing Congress, November 15-18, 2015/ Ankara (Oral Presentation).
2      7.3.1. Comparison  of  Prenatal  Care  And  Pregnancy  Related  Maternal  Risk  Factors  Between           
      Women  Whose  Babies  Are  Admitted  Or  Not  Admitted  to  Neonatal  Intensive Care Unit / 4th     
      International Congress of UENPS, December 11th-14th 2014/ Athens (Greece). 
 
      7.3.2.’Determination of the Knowledge Level and Attitude of Mothers on Vaccines of Their Children’ / 5th National And 2nd International Mediterranean Pediatric Nursing Congress, November 15-18, 2015/ Ankara (Oral Presentation).
      7.3.3.’The Determination of Attitudes and Traditional Applications Which Mothers Having 0-12 Months Babies Use in Infant Care’ / 5th National And 2nd International Mediterranean Pediatric Nursing Congress, November 15-18, 2015/ Ankara (Oral Presentation).

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1   7.6.1.’Bir Üniversitesi Hastanesinde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatış Üzerine Etkili Faktörler’ /15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi/ 02-06 Ekim 2012/ Bursa
 7.6.2.‘Hemşirelerin Ekip Çalışmasına İlişkin Görüşleri’/ III. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu / 05-06 Kasım 2015 / Bursa
2           7.6.1.’Bir Üniversitesi Hastanesinde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatış Üzerine Etkili Faktörler’ /15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi/ 02-06 Ekim 2012/ Bursa
      7.6.2.‘Hemşirelerin Ekip Çalışmasına İlişkin Görüşleri’/ III. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu / 05-06 Kasım 2015 / Bursa

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1   1-) Sakin Ol ve Uygula , Bir anaokulunda çocuklara yönelik ilk yardım eğitimi

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

SıraTarihiİçerik
1   10.1. Geriatri Hemşireliği Derneği
10.2. Türk Hemşireler Derneği
10.3. Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği

12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar

SıraTarihiİçerik
1  

1.Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi kapsamında 'EKG YORUMLAMA KURSU'

1.Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi kapsamında 'GLİSEMİ KONTROLU VE DİYABET YÖNETİMİ KURSU
1.Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi kapsamında ' TEMEL MEKANİK VENTİLASYON KURSU
HKÜ bünyesinde 'İLK YARDIM KURSU'  Gaziantep, 2016

13. Dersler

SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 HEM304 Hemşirelikte Yönetim Zorunlu2
2 HEM417 Çevre Sağlığı Seçmeli2