HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Ayla YAVA

Ayla YAVA

Prof. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksek Okulu/Ankara
Yüksek Lisans : Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksek Okulu/Ankara
Doktora : Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksek Okulu/Ankara
Telefonu : 0 (342) 211 80 80
Odası :
E-Posta : ayla.yava@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Lisans    Hemşirelik   Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksek Okulu/Ankara   1986-1990

Y. Lisans   Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği BD   Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksek Okulu/Ankara   1998-2000

Doktora   Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği BD   Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksek Okulu/Ankara   2000-2004

 

 

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2015

1.     Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ayla YAVA: Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Perioperatif Dönemde Besin Tüketimi ve Besin Tüketimini Etkileyen Durumlarin Belirlenmesi, Uzm. Hem. Aynur KOYUNCU, Hemşirelik Anabilimdalı Tezli Yüksek Lisans programı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağ. Bil. Enst. Md.lüğü, Haziran 2015.

 1. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ayla YAVA: Tip II Diyabet Hastalarında Kronik Hastalıkların Tedavisinde Fonksiyonel Değerlendirme-Yorgunluk Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Uzm. Hem. Derya ÇINAR, Hemşirelik Anabilimdalı Tezli Yüksek Lisans programı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağ. Bil. Enst. Md.lüğü, Haziran 2015.
 2. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ayla YAVA: Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi, Hem. Murat TAMER, Hemşirelik Anabilimdalı Tezli Yüksek Lisans programı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağ. Bil. Enst. Md.lüğü, Haziran 2015.
 3. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ayla YAVA: Total Kalça Protezi Uygulanan Hastalarin Ameliyat Sonrasi Yaşam Kalitesi ve Evde Bakim Gereksinimlerin Belirlenmesi, Hem. Nurhayat İŞBİLİR, Hemşirelik Anabilimdalı Tezli Yüksek Lisans programı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağ. Bil. Enst. Md.lüğü, Haziran 2015.
 4. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ayla YAVA: Kardiyak Cerrahi Geçiren Hastalarin Ameliyat Öncesi Verilen Aydinlatilmiş Onam Hakkindaki Görüş ve Önerilerinin Belirlenmesi, Yük. Hem.Aysel ERTEM, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği BD, GATA, Sağ. Bil. Enst. Md.lüğü, Haziran 2012.
 5. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ayla YAVA: Ameliyat Sonrasi Derlenme Ünitesinde Eken Uyari Skorlama Sistemi İle Takip Edilen Hastalarda Hemşirelik Uygulamalari Akış Şemasının Hasta Sonuçlarına Etkisi, Sağ. Yzb. Berrin Pazar, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği BD, GATA, Sağ. Bil. Enst. Md.lüğü, Haziran 2011.

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1  

1.     PAZAR, B., YAVA, A. BAŞAL, Ş. Health-Related Quality of Life in Persons Living With a Urostomy. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2015;42(3):264-270.

2.     TOSUN, B., YAVA, A., AÇIKEL, C. Evaluating the effects of preoperative fasting and fluid limitation. International Journal of Nursing Practice 2014 DOI: 10.1111/ijn.12239

3.     ERTEM, A., YAVA, A., DEMİRKILIÇ, U.: Determination of the opinions and suggestions of the patients undergoing cardiac surgery on preoperative informed consents. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2013;21(2):378-391.

4.     YAVA, A., KOYUNCU, A., TOSUN, N., KILIÇ, S.: Effectiveness of local cold application on skin burns and pain after transthoracic cardioversion. Emergency Medicine Journal, 2012;29:7 544-549.

5.     YAVA, A., TOSUN, N., ÜNVER, V., ÇİÇEK, H.: Patient and Nurse Perceptions of Stressors in the Intensive Care Unit. Stress and Health, 2011; 27(2):e36-e42.

6.     KOYUNCU, A., YAVA, A., KÜRKLÜOĞLU, M., GÜLER, DEMIRKILIÇ, U.: Weaning from mechanical ventilation and nursing. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2011;19(4):671-681.

7.     DİZER, B., YAVA, A., HATİPOGLU, S. Commentary on Kidd L, Hubbard G, O’Carroll R & Kearney N (2009) Perceived control and involvement in self-care in patients with colorectal cancer. Journal of Clinical Nursing 2010;18, 2292–2300. Journal of Clinical Nursing, 19, 2372–2373.

8.     YAVA, A., TOSUN, N., ÇİÇEK, H., YAVAN, T., TERAKYE, G., HATİPOĞLU, S.: Nurses’ Perceptions of the Barriers to and the Facilitators of Research Utilization in Turkey. Applied Nursing Research, 2009;22(3): 166-175.

9.     TOSUN, N., YAVA, A., ÜNVER, V., AKBAYRAK, N., HATİPOĞLU, S.: Uzun Süreli Mekanik Ventilasyon Tedavisi Alan Hastaların Deneyimleri: Fenomonolojik Bir Çalışma (Experiences of Patients on Prolonged Treatment with Mechanical Ventilation: A Phenomenological Study). Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 2009;29 (3): 648-658.

10.  DİZER, B., HATİPOGLU, S., KAYMAKCİOGLU, N., TUFAN, T., YAVA, A., IYİGUN E., SENSES, Z. (2009) The Effect of Nurse-performed Preoperative Skin Preparation on Postoperative Surgical Site Infections in Abdominal Surgery. Journal of Clinical Nursing, 18, 3325–3332.

11.               ÇINAR, Fİ., ÜNVER, V., EREN FİDANCI, B., SÜTÇÜ ÇİÇEK, H., YAVA, A.: Determination of the Frequency of Clinical Skills Implementation by Senior Nursing Students in an Emergency Department. International Journal of Caring Sciences  May-August 2014 Vol 7 Issue 2;437-448.

12.               SÜTÇÜ ÇİÇEK, H., NAHARCI, Mİ., ÇINAR, Fİ., BAĞCIVAN, G., BOZOĞLU, E., TAŞÇI, İ., ÇINAR, M., ARDIÇ, N., YAVA, A., AÇIKEL, CH., DORU, H.: Vaccination Status and Related Factors in an Elderly Turkish Population Sample: A Cross-Sectional Study. International Journal of Caring Sciences January-April 2015 Volume 8 Issue 1; 77-85.

13.         KOYUNCU A., YAVA A., KÜRKLÜOĞLU M., ÇİÇEK H., GÜLER A., DEMİRKILIÇ U.: Determination of the Herbal Products Used by Patients with Ischemic Heart Disease Prior to Surgery . International Journal of Caring Sciences January-April 2014 Vol 7 Issue 1; 66-74.

14.         ÇİÇEK, H., ARMUTÇU, B., DİZER, B., YAVA, A.,TOSUN, N., ÇELİK, T.: Sleep Quality of Patients Hospitalized in the Coronary Intensive Care Unit and the Affecting Factors. International Journal of Caring Sciences January-April 2014 Vol 7 Issue 1; 324-332.

15.         YAVA, A., ÇİÇEK, H., TOSUN, N., ÖZCAN, C, YILDIZ, D., DİZER, B.: Knowledge and Attitudes of Nurses about Pain Management in Turkey. International Journal of Caring Sciences September-December 2013 Vol 6 Issue 3; 494-505.

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1  

1.     YAVA, A.: Postoperative pain management: an evaluation of health care professionals' and the patients' perspectives. TM’s World Surgery Online Conference, Oral Presentation (Invited Speaker) 12-14 November 2013, NewYork, USA.

2.     ÇİÇEK, H., NAHARCI, Mİ., ÇINAR, Fİ., BAĞCIVAN,.G., BOZOĞLU, E., TAŞÇI, İ., ÇINAR, M., ARDİÇ, N., YAVA, A., AÇIKEL, CH., DORUK, H.: Vaccination Status and Related Factors in an Elderly Turkish Population Sample: A Cross-Sectional Study. Sigma Theta Tau International 42nd Biennial Convention, Poster Presentation, 16-20 November 2013, Indianapolis, USA.

3.     SARAY KILIÇ, H., PAZAR, B., YAVA, A.: The effect of planned education and counseling services on treatment adherence of patients undergoing anticoagulant therapyafter valve surgery. 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Oral Presentation. March 21-24, 2013, Antalya, Turkey.

4.     ORTABAĞ, T., YAVA, A., GÜNGÖR, MD., TEMİZ, G., ARSLAN, H.: Disaster Readiness of the Intern Nurses. 3rd International Congress on Healthcare Management, Oral Presentation. 12-15 December 2012, Antalya, Turkey.

5.     KÜRKLÜOĞLU, M., KOYUNCU, A., YAVA, A., CİNGÖZ, F., ARSLAN, M.: Congenital Heart Surgery in Adults; Institutional Experience on Surgical Techniques and Mortality. Poster Presentation, 3rd Scientific Meeting of The World Society For Pediatric And Congenital Heart Surgery, June 23-26, 2011, Istanbul, Turkey.

6.     DEMİRTAŞ, A., ÇİÇEK, H., FİDANCI, B.E., YAVA, A., ÇINAR, İ., AKBAYRAK, N.: Intensive Care Nurses’ Experiences of Using Physical Restraints. Oral Presentation, ESICM 24th Annual Congress, 1-5 October, Berlin, Germany.

7.     KOYUNCU, A., YAVA, A., KÜRKLÜOĞLU, M., ÇİÇEK, H., DEMİRKILIÇ, U.: The Usage of Herbal Remedies Before Surgery in Patients with Cardiovascular Diseases. Poster Presentation, ESICM 23rd Annual Congress, Barcelona, 9-13 October 2010 (Abstract in Intensive Care Medicine vol; 36 suppl. 2, September 2010)

8.     YAVA, A., KOYUNCU, A., KÜRKLÜOĞLU, M., KOYUNCU, F.: Sleep Quality after Cardiac Surgery in the Intensive Care Unit. Poster Presentation, ESICM 23rd Annual Congress, Barcelona, 9-13 October 2010 (Abstract in Intensive Care Medicine vol; 36 suppl. 2, September 2010)

9.     ÇİÇEK, H., YAVA, A., DEMİRTAŞ, A., ÇINAR, İ., FİDANCI, B.E., ÖZCAN, C.T., AKBAYRAK, N.: Which Patients Intensive Care Nurses Find Difficult and How They Cope. Poster Presentation, ESICM 23rd Annual Congress, Barcelona, 9-13 October 2010 (Abstract in Intensive Care Medicine vol; 36 suppl. 2, September 2010)

10.  ÇİÇEK, H., ÖZCAN, C.T., YAVA, A., ARSLAN, F.: Difficult Patient Perceptions and Coping Strategies of Nurses. Poster Presentation, ESICM 23rd Annual Congress, Barcelona, 9-13 October 2010 (Abstract in Intensive Care Medicine vol; 36 suppl. 2, September 2010)

11.  DOĞRU, A.G., YAVA, A., BİLGİN, F., ÇİÇEK, H., TOSUN, N.: The Usage of the Early Warning Score System in Assessment of Patients in Post Anesthesia Care Unit. Poster Presentation, ESICM 23rd Annual Congress, Barcelona, 9-13 October 2010 (Abstract in Intensive Care Medicine vol; 36 suppl. 2, September 2010)

12.  KOYUNCU, F., KOYUNCU, A., YAVA, A., OZ, B., CİNGOZ, F.: A Planned and Organized Nursing Care Decreases Morbid Complication and may Save the Patient Life, Poster Presentation, 58th The European Society for Cardio-Vascular Surgery International Congress, Warsaw, Poland, April 30- May 2, 2009.

13.  YAVA, A., KOYUNCU, A., GULER, A., CİNGOZ, F., OZ, B.: Postoperative Pain and Patients Requirements for Pain Management after Cardiac Surgery: A Qualitative Study, Poster Presentation, 58th The European Society for Cardio-Vascular Surgery International Congress, Warsaw, Poland, April 30- May 2, 2009.

14.  YAVA, A., KOYUNCU, A., KOYUNCU, F.: The Role of the Preoperative Anxiety on Delirium After Open Heart Surgery, Oral Presentation, 10th Congress of the World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine, 6th Annual Congress of the World Federation of Critical Care Nurses, Florence-Italy, 28 August-1 September 2009.

15.  YAVA, A., KOYUNCU, A., TOSUN, N.: Knowledge and Attitudes of Cardiology and Cardiovascular Surgery Nurses About Pain Management, Oral Presentation, 10th Congress of the World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine, 6th Annual Congress of the World Federation of Critical Care Nurses, Florence-Italy, 28 August-1 September 2009.

16.  ÇİÇEK, H., DEMİRTAŞ, A., TOSUN, N., YAVA, A., ÖZCAN, C. : Being the Nurse for a Decerebrate Patient: A Phenomenological Study, Oral Presentation, 10th Congress of the World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine, 6th Annual Congress of the World Federation of Critical Care Nurses, Florence-Italy, 28 August-1 September 2009.

17.  ÇİÇEK, H., YAVA, A., TOSUN, N.: Keeping ICU Nurses from Exhaustion, Poster Presentation, 10th Congress of the World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine, 6th Annual Congress of the World Federation of Critical Care Nurses, Florence-Italy, 28 August-1 September 2009.

18.  YAVA, A., TOSUN, N., ÇİÇEK, H., ÇINAR, F.İ., ÇINAR, M., KILIÇ, S.: The Cardiovascular Risk and Risk Perception of Women Applying To A Primary Care Medical Clinic in Military Quarters, Poster Presentation, 8th Congress of The European Federation of Internal Medicine, İstanbul, Türkiye, 27-30 May 2009. (Abstract, European Journal of Internal Medicine, 2009, 20 (Suppl. 1): S269.)

19.  ÇİÇEK, H., ÖZCAN, C., TOSUN, N., YAVA, A.: Experiences of ICU Patients’ Relatives in ICU: Don’t Forget Us, Oral Presentation, 3rd EfCCNa Congress, Florence-Italy, 9-11 October 2008.

20.  TOSUN, N., YAVA, A., ÇİÇEK, H., ÖZCAN, C.: ICU Nurses’ Communication Experiences With Close Relatives, Poster Presentation, 3rd EfCCNa Congress, Florence-Italy, 9-11 October 2008.

21.  YAVA, A., KOYUNCU, A.: Communication Experiences with Intubated Patients in ICU, Oral Presentation, 2nd EfCCNa Congress, Amsterdam, The Netherlands, 10-12 November 2005.

22.  20.. ÜNVER, V., YAVA, A., HATİPOĞLU, S., AKBAYRAK, N.: Mechanic Ventilator Treatment: Patient Experiences, Oral Presentation, 2nd EfCCNa Congress, Amsterdam, The Netherlands, 10-12 November 2005.

23.  YAVA, A., HATİPOĞLU, S.: Patients’ Experiences in Intensive Care Unit, Poster Presentation, 2nd EfCCNa Congress, Amsterdam, The Netherlands, 10-12 November 2005.

24.  YAVA, A.: Emergency Nursing in Turkish Military Hospitals, Oral Presentation (Davetli Konuşmacı-Invited Speaker), The Third Mediterranean Emergency Medicine Congress, Nice, France, 1-5 September 2005.

25.  ERYILMAZ, M., DURUSU, M., TOPUZLAR, M., BAYKAL, B., ŞEHİRLİOĞLU, A., YAVA, A., ONER, K., ÇETİNER, S.: Our experiences About on Triage Exersize with use START Methods, Poster Presentation, 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, Athens, Greece, June 18-22, 2006.

26.  ERYILMAZ, M., BENGÜ, N., AYKIRI, A.N., GÜNAYDIN, N., OFLAZ, F., YAVA, A., AKTOSUN, B., HATİPOĞLU, S., HANCI, H.: Considerations About a Symposium on Nursing Services in Disasters, Poster Presentation, 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, Athens, Greece, June 18-22, 2006.

27.  TAŞTAN, S., HATİPOĞLU, S., İYİGUN, E., YAVA, A.: Following Patients Who had Breast Surgery with Case Management Model, Oral Presentation, 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, Athens, Greece, June 18-22, 2006.

28.  YAVA, A., HATİPOĞLU, S.: Effectiveness of Nursing Implementation on Postoperative Pain Management, Poster Presentation, 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, Athens, Greece, June 18-22, 2006.

29.  TASTAN, S., YAVA, A., HATİPOĞLU, S.: Difficulties Faced by the Emergency Nurses in Gülhane Military Medicine Academy, Poster Presentation, 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Cluj Napoca, Romania, September 21-24, 2003.

30.  YAVA, A., AVCI, Y., DEMİRALP, B.: Comparative Results of PCA and IM Analgesia After Total Knee and Hip Replacement, Poster Presentation, 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Cluj Napoca, Romania, September 21-24, 2003.

31.  ÇİÇEK, H.S., YAVA, A.: Preparing for Bioterrorism in Military Nursing, Poster Presentation, 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Cluj Napoca, Romania, September 21-24, 2003.

32.  YAVA, A., ÇİÇEK, H.S.: Firearm Injuries and Nursing Assessment in Emergency Room, Poster Presentation, 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Cluj Napoca, Romania, September 21-24, 2003.

33.  YAVA, A., OĞUZ, T., BAYBOĞA, F.: Nursing Practices in the Turkish Armed Forces Rehabilitation and Care Center, Poster Presentation, 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Cluj Napoca, Romania, September 21-24, 2003.

34.  AVCI, P.Y., YAVA, A., TASDEMİR, S.: Evaluation of the Comperative Result of Tramadol and Meperidine on Postopertive Analgesia in Recovery Room, Poster Presentation, 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Cluj Napoca, Romania, September 21-24, 2003.

35.  YAVA, A., TASTAN, S., BENGU, U.: The Reasons of Applying for Military Hospitals to Their Emergency Services and the Analysis of Emergency Service Supplies,  Poster Presentation, The 7th Congress of Balkan Military Medical Committee, 6-10 October, Athens, Greece, 2002.

36.  YAVA, A.: Nursing Activities after Earthquake in GATA, Oral Presentation, The 1st World Congress of Emergency and Military Contingency Medicine, 3-8 June, Antalya, 2002.

37.  ATAÇ, A., YAVA, A., AŞILIOĞLU, K.: Development of Military Nursing in Turkey, Poster Presentation, 5th Congress of Balkan Military Medical Committee, Ankara, Turkey, September 25-28, 2000.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1  
 1. YAVA, A., KOYUNCU, A., PUSAT, N., YILDIRIM, V., DEMIRKILIÇ, U.: Kardiyak Cerrahi Yoğun Bakımda Uygulanan İnvaziv ve Noninvaziv Girişimler ve Postoperatif Ağrı. GKDA Derg 19(4):184-190, 2013. doi:10.5222/GKDAD.2013.184.
 2. PAZAR, B., YAVA, A.: Evaluation of Early Warning Scoring System and Nursing Guide Application in Post-Anaesthesia Care Unit. Turk J Anaesth Reanim 2013; 41: 216-22
 3. YILDIZ D, FİDANCI BE, ÜNVER V, KILIÇ HS, YAVA A, TOSUN N. Views of Senior Nursing Students on Patient Safety. Gulhane Med J, www.scopemed.org/?mno=26672 doi:10.5455/gulhane.26672
 4. KOYUNCU, A., YAVA, A., DEMIRKILIÇ, U.: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Flebit Konusundaki Bilgi ve Tutumları. Damar Cerrahisi Dergisi 2013;22(2):217-24.
 5. PAZAR, B., YAVA, A., GENÇ, H.:  Eşler arası renal transplantasyonda hemşirelik bakımı: olgu sunumu”. Gülhane Tıp Derg/Gulhane Med J 2013; doi:10.5455/gulhane.00000
 6. ÖZDEMİR, S., TOSUN, B., BEBİŞ, H., YAVA, A.: Hemşire Kaleminden Mobbing: İş Yerinde Psikolojik Saldırı. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2013: 12(2):183-192.
 7. KOYUNCU, A., YAVA, A., GÜLER. A., KÜRKLÜOĞLU, M., CİNGÖZ, F., DEMİRKILIÇ, U.: Nursing care in a patient receiving inhaled nitric oxide therapy: Case report. Anatol J Clin Investig 2013;7(1):55-58.
 8. SÜTÇÜ ÇİÇEK, H., YAVA, A., DEMİRTAŞ, A., TOSUN, N., ÖZCAN, CT,. AKBAYRAK, N.: The experiences of intensive care nurses caring for patients in vegetative state. Anatol J Clin Investig. 2012;6(3):162-168.
 9. ORTABAĞ, T., TOSUN, N., BEBIŞ, H., YAVA, A., SÜTÇÜ ÇIÇEK, H., AKBAYRAK, N.: The other side of the bed: the experiences of first class nursing school students hospitalized for training purposes. Gulhane Medical Journal, 2010; 52(3):189-197.
 10. ORTABAĞ, T., GÜLEŞEN, A., YAVA, A., BAKIR, B.: Exploring the frequency of sharp injuries and affecting factors among health care workers in a university hospital. Anatol J Clin Investig, 3(4):208-212, 2009.
 11. YAVA, A., TOSUN, N., ÇİÇEK, H.: Hasta kontrollü analjezi uygulaması sırasında oluşan problemler. Hastane ve Yaşam Dergisi, 5(42):71-79, 2009.
 12. ÇİÇEK, H., YAVA, A., TOSUN,N.: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerin ve ailelerinin eğitimi. Hastane ve Yaşam Dergisi, 5(51): 67-73, 2009.
 13. YAVA, A., TOSUN, N., ÇİÇEK, H.: Hasta Kontrollü Analjezi Uygulaması Sırasında Oluşan Problemler, Hastane ve Yaşam Dergisi, 5(42):71-78, 2009.
 14. ÇİÇEK, H., YAVA, A.: Sağlık Çalışanlarında Yorgunluğun Gelişimi ve baş etme Stratejileri,  Hastane ve Yaşam Dergisi, 5(42):91-95, 2009.
 15. YAVA, A., ÇİÇEK, H., TOSUN, N., YANMIŞ, N., KOYUNCU, A., GÜLER, A., AKBAYRAK, N.: Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Hemşirelerinin Araştırma Sonuçlarını Kullanmalarını Etkileyen Faktörler. Anatol J Clin Investig, 2(4): 160–166, 2008.
 16. TOSUN, N., OFLAZ, F., AKYÜZ, A., KAYA, T., YAVA, A., YILDIZ, D., AKBAYRAK, N.: Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin İntörn Eğitim Programından Beklentileri ile  Program Sonunda Kazanım ve Önerilerinin Değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 50(3): 164–171, 2008.
 17. KOYUNCU, A., YAVA, A., CİNGÖZ, F., YILDIRIM, V., KURALAY, E.: Akciğer Atelektazisinin Giderilmesinde Bağımsız Akciğer Ventilasyonu: Olgu Sunumu, Anatol J Clin Investig, 2(4):183-186, 2008.
 18. YAVA, A., TOSUN, N., ÇIÇEK, H., YAVAN, T., TERAKYE, G., HATIPOĞLU, S.: Validity and Reliability of 'Barriers Scale' in Utilization of Research Results by Nurses. Gulhane Medical Journal, 2007; 49(2):072-080.
 19. YAVA, A., ÇİÇEK, H., TOSUN, N.: Acil Servisin Yaşlı Bireyler Tarafından Kullanımı: 16 287 Başvurunun Değerlendirilmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi, Ocak-Nisan: 76–81, 2007.
 20. YAVA, A., KOYUNCU, A.: Entübe Hastalar ile iletişim Deneyimlerimiz: Olgu Sunumları, Gülhane Tıp Dergisi, 48: 175-179, 2006
 21. ERYILMAZ, M., BENGÜ, N., YAVA, A., OFLAZ, F., HATİPOĞLU, S., HANCI, H.: Afetlerde Hemşirelik Hizmetleri Konusunda bir Sempozyumun Düşündürdükleri, Ulusal Afet Dergisi, 1: 78-85, 2006.
 22. YAVA, A., TASTAN, S.: Yaşlı Hastaların Perioperatif Hazırlığı, Sendrom Dergisi, Ağustos: 90-97, 2003.
 23. YAVA, A.: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Sonrasında GATA’da Hemşirelik Faaliyetleri, Hemşirelik Forumu Dergisi, Eylül-Ekim: 1-4, 2002.
 24. TASTAN, S., YAVA, A., BENGÜ, Ü.: Askeri Hastanelerin Acil Servislerine Başvuru Sebepleri ve Acil Servis Hizmetlerinin İncelenmesi, Hemşirelik Forumu Dergisi, Eylül-Ekim: 31-36, 2002.
 25. YAVA, A., HATİPOĞLU, S.: Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Planlı Hemşirelik Bakımı Bası Yarası Gelişmesini Önleyebilir mi?, Hemşirelik Forumu Dergisi, Mayıs-Ağustos: 6-12, 2002.
 26. DAL, Ü., YAVA, A.: Kolon Kanserli Hastanın Hemşirelik Bakımı, Hemşirelik Forumu Dergisi, Ekim: 225-232, 1999.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1  

1.     YAVA, A.: Olağanüstü Durumlar: Hemşire Deneyimi. (Panel Bildirisi), Davetli Konuşmacı. Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Kuşadası, 2013

2.     YAVA, A: Savaş Cerrahisi Hemşirelik Uygulamaları (Panel Bildirisi), Davetli Konuşmacı. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 13. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 23-27 Mayıs 2012, İzmir.

3.     TOSUN, B., YAVA, A., AÇIKEL, C.: Laparoskopik Kolesistektomi Geçiren Yetişkinlerde Preoperatif Dönem Açlık ve Susuzluk Süresinin Preoperatif ve Postoperatif Etkileri. Seçkin Bildiri Oturumunda Sözel Bildiri (Üçüncülük Ödülü) 18. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 13. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 23-27 Mayıs 2012, İzmir.

4.     YAVA, A.: Yoğun Bakımda Ağrı Nedenleri, Değerlendirme ve Yeni Yaklaşımlar. Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Eğitimci (Davetli Konuşmacı), 8. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 16-20 Kasım 2011, Ankara.

5.     YAVA, A.: KBB’de Postoperatif Ağrıda Hemşirenin Rolü. Konferans Bildirisi (Davetli Konuşmacı), 33. Türk ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ve 6. Ulusal Kulak Burun Boğaz Hemşireliği Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Antalya.

6.     YAVA, A., KOYUNCU, A.: Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerine Önemli Bir Sorun Olarak  Deliryum: Tanımlama ve Hemşirelik Yaklaşımları. Sözel Bildiri, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

7.     PAZAR, B., YAVA, A., HATIPOĞLU, S.: Eşler Arası Renal Transplantasyonda Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu, Poster Bildiri, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

8.     KOYUNCU, A., YAVA, A., İNCE, Y., GÜLER, A., ATILGAN, K., CINGÖZ, F., DEMIRKILIÇ, U.: Sağ Kalp Yetmezliğinde ve Pulmoner Hipertansiyonda Nitrik Oksit Gazı Kullanımının Etkisi: Vaka Sunumu, Poster Bildiri, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

9.     KOYUNCU, A., YAVA, A., KOYUNCU, F., KÜRKLÜOĞLU, M., DEMİRKILIÇ, U.: Açık kalp cerrahisi geçiren hastalarda pozisyona bağlı boyun ağrısını gidermede boyun yastığı etkili mi? Sözel Bildiri, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

10.  YAVA, A., KOYUNCU, A., ÜNVER, V., APAK, D., DIZER, B.: Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakim Hemşirelerinin Deliryumu Tanimlama Ve Deliryumdaki Hastaya Yönelik Bakimlarini Değerlendirmeleri, Sözel Bildiri, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

11.  KOYUNCU, A., YAVA, A., AKKERMAN, N., ERDOĞAN, H.: Kardiyak Cerrahi Geçiren İletişim Engelli Çocuklara Yönelik Deneyimlerimiz, Sözel Bildiri, II. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 30 Mart- 3 Nisan 2009, İstanbul.

12.  YAVA, A., KOYUNCU, A., DİZER, B., HATİPOĞLU, S.: Effect of Daily Procedures on Pain Perception in Cardiac Surgery Intensive Care Patients, Poster Bildiri, V. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 24-28 Eylül 2009, Antalya, (Abstract,  The Heart Surgery Forum-Supplement I,12; 95).

13.  KOYUNCU, A., YAVA, A., KOYUNCU, F., KÜRKLÜOĞLU, M., DEMİRKILIÇ, U.: Is the Neck Pillow Effective Aganist the Positional Neck Pain in Patients Undergoing Open Heart Surgery, Poster Bildiri, V. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 24-28 Eylül 2009, Antalya, (Abstract,  The Heart Surgery Forum-Supplement I,12; 95).

14.  DEMİRTAŞ, A., ÇİÇEK, H., YAVA, A., TOSUN, N., AKBAYRAK, N., ÖZCAN, C.T.: Do Patients Demand Immediate Dismissal From the Cardiology ICU?, Poster Bildiri, V. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 24-28 Eylül 2009, Antalya, (Abstract,  The Heart Surgery Forum-Supplement I,12; 83)

15.  YAVA, A., ÇİÇEK, H., TOSUN, N., YANMIŞ, N., AKBAYRAK, N.: Factors Influencing Use of Research Results by Cardiology and Cardiovascular Nurses, Sözel Bildiri, IV. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 28 Kasım-2 Aralık 2008, Antalya. (Abstract, Clinical Cardiology, 2008; 31: 44.)

16.  TOSUN, N., OFLAZ, F., AKYÜZ, A., KAYA, T., YAVA, A., YILDIZ, D., AKBAYRAK, N.: GATA Hemşirelik Yüksek Okulu 4. Sınıf Öğrencilerinin 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında Uygulanan İntörn Eğitim Programı Hakkındaki Görüş ve Önerileri, Poster Bildiri, VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası katılımlı), 22-25 Ekim 2008, Nevşehir, Kapadokya.

17.  ÇİÇEK, H., DEMİRTAŞ, A., MERİÇ, M., TOSUN, N., YAVA, A., AKBAYRAK, N.: Hastanede Yatan Yaşlı Hastaların Sağlık Eğitimi Almadaki Engellerinin Belirlenmesi, Poster Bildiri, 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2008, Antalya. 

18.  ÇİÇEK, H., DEMİRTAŞ, A., MERİÇ, M., YAVA, A., TOSUN, N., AKBAYRAK, N.: Yaşlı Hastaların Evde Sağlık Bakımı Almaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, Poster Bildiri, 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2008, Antalya. 

19.  TOSUN, N., YAVA, A., ÜNVER, V., HATİPOĞLU, S., TERAKYE, G.: Hastalar ve Hemşireler Tarafından Algılanan Yoğun Bakım Ünitesi Stresörleri, Poster Bildiri, 4. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım 2007, Bilkent, Ankara. (Özet, Yoğun Bakım Dergisi, 2007, 7(3): 400.)

20.  YAVA, A., KOYUNCU, A. DEMİRKILIÇ, U., KÖSE, O., KILIÇ, S.: Kardiyoversiyon Uygulamasında Lokal Cilt Yanıklarının Önlenmesinde Lokal Soğuk Uygulaması Etkili mi? Sözel Bildiri, III. Ulusal/Uluslararası Katılımlı TSK Hemşirelik Kongresi, Erzurum, 8-11 Mayıs 2007.

21.  YAVA, A., ÇİÇEK, H., TOSUN, N., YAVAN, T., TERAKYE, G., HATİPOĞLU, S.: Hemşirelerin Araştırma Sonuçlarını Kullanmalarını Etkileyen Faktörler: Bariyerler Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Sözel Bildiri, TSK 15. Askeri Tıp Kongresi, 31 Mayıs-2 Haziran 2006, GATA, Ankara.

22.  KOYUNCU, A., YAVA, A., KALELİOĞLU, N., İNCE, Ç.: Dilate Kardiyomiypopatisi Olan Hastalarda Ayak Ülserasyonlarının Tedavisinde Hemşirelik Yaklaşımı: Olgu Sunumu, Sözel Bildiri, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım, 2006, Antalya. (Özet, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Ek Sayı: Kasım-Aralık, 2006, 14; 85).

23.  KOYUNCU, A., YAVA, A.: Trakea-Özefagial Fistül Gelişen Hastanın Beslenmesi: Olgu Sunumu, Sözel Bildiri, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım, 2006, Antalya. (Özet, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Ek Sayı: Kasım-Aralık, 2006, 14; 85).

24.  YAVA, A., KOYUNCU, A., KALELİOĞLU, N., HATİPOĞLU, S., DEMİRKILIÇ, U., TATAR, H.: Derin Ven Trombozunun Tedavisinde Islak Sıcak Pansuman ile Eau de Gaulard Uygulamasının Etkinliğinin Karşılaştırılması, Sözel Bildiri, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım, 2006, Antalya. (Özet, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Ek Sayı: Kasım-Aralık, 2006, 14; 86).

25.  KOYUNCU, A., YAVA, A.: Dil engeli Olan, Otistik ve Dawn Sendromu Olan Çocuk Hastalar ile İletişim Deneyimlerimiz, Sözel Bildiri, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım, 2006, Antalya. (Özet, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Ek Sayı: Kasım-Aralık, 2006, 14; 87).

26.  KOYUNCU, A., YAVA, A., KURALAY, E., YILDIRIM, V., KOYUNCU, F., DEMİRKILIÇ, U., TATAR, H.: Karlens Çift Lumenli Tüp Takılan ve ILV Modunda Ventilasyonu Sürdürülen Hastanın Bakımı: Olgu Sunumu, E-Poster Bildiri, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım, 2006, Antalya. (Özet, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Ek Sayı: Kasım-Aralık, 2006, 14; 110).

27.  YILDIRIM, B., KOYUNCU, A., YAVA, A.: Derin Ven Trombozunda Hemşirelik Bakım Protokolü ile Takip Edilen Hastaların Sonuçlarının İncelenmesi, Poster Bildiri, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım, 2006, Antalya. (Özet, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Ek Sayı: Kasım-Aralık, 2006, 14; 248).

28.  PAMUK, Ş., AYAZ, E., ŞAHİN, E., AKGEDİK, Y., YAVA, A.: Açık Kalp Ameliyatı Sonrası Klinik Tarafından Verilen Hasta Eğitiminin Etkinliği ve Hastaların Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi, Poster Bildiri, 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 20-21 Nisan, 2006, Şanlıurfa.

29.  ÇEVİRME, G., ÇETİNDAŞ, S., YAVA, A.: Eğitim Hastanesinde Çalışmakta Olan Hemşirelerde Kesici-Delici-Batıcı Cisim Yaralanmaları ve Alınan Önlemler, Poster Bildiri, 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 20-21 Nisan, 2006, Şanlıurfa.

30.  ERYILMAZ, M., TOPUZLAR, M., YAVA, A., TÜRKDEMİR A.H., AYSUN, A., DURUSU, M., ONER, K., ÇETİNER, S.: GATA Hastane Afet Planı Tatbikatı 2005, Sözel Bildiri, V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım, 2005, Antalya.

31.  YAVA, A., HATİPOĞLU, S.: Açık Kalp cerrahisi Geçiren Bireylerde Postoperatif Nöropsikolojik Değişikliklerin İncelenmesi, Sözel Bildiri, VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25 Ekim, 2000, Antalya.

32.  KELEŞ, G., YAVA, A., CAN, M., ÖZAL, E., TATAR, H.: Kalp Damar Ameliyathanesinde Cerrahi Hemşire ve Eğitimi, Sözel Bildiri, VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25 Ekim, 2000, Antalya.

33.  YAVA, A., DAL, Ü.: Üriner İnkontinans Yaşlıların Kaderi mi?, Poster Bildiri, I. Ulusal Geriatri Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2002, Antalya.  

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1  

Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.      YAVA, A., KOYUNCU, A.: Yoğun Bakımda Parenteral İlaç Uygulama Rehberi. Nobel Tıp Yayıncılık, Ankara, Şubat, 2014.

2.      YAVA, A.: Üriner Sistem Taşları (Üreter ve Böbrek Taşı). Hemşirelik Bakım Planları Kitabı, Ed.: N. Akbayrak, S. Erkal İlhan, G. Ançel, S. A. Albayrak, Alter Yayıncılık, Ankara, Nisan, 2007, s:1049-1057.

3.      YAVA, A.: Nükleer, Biyolojik, Kimyasal Silahlarla Yaralanmalar. Acil Bakım Hemşireliği Kurs Kitabı, Ed.: Y.Erdem, S.E. İlhan, T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2008. 

4.      YAVA, A.: Postoperatif Ağrı Tedavisi ve Hemşirelik Uygulamaları: Hemşireler için başvuru rehberi, GATA Basımevi, Ankara 2004.

5.      HATİPOĞLU, S., COŞKUN, E., YAVA, A., DAL, Ü.: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ders Notları. GATA Basımevi, Ankara, 1998.

 

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1  

1. GATA Hemşirelik Yüksekokulu Entegre Eğitim Programı Geliştirme ve Değerlendirme Grubu, 2004-2012.

2. GATA Hastane Afet Planı Tatbikatı Organizasyon Görevlisi, 21 Haziran 2005.

3. GATA Mekanik Ventilatör ve Hemşirelik Bakımı Kurs Koordinatörü ve Eğitimci, 28 Mayıs-1 Haziran 2007.

4. GATA Acil Hemşireliği Sertifika Programı Koordinatörü ve Eğitimci, 2007–2008 (2 Dönem), 2008–2009 (2 Dönem)

5. GATA Acil Hemşireliği Sertifika Programı Koordinatörü ve Eğitimci, 2009-2010 (1 Dönem), Ekim 2009- 2012

6. GATA Hemşirelikte Araştırma Kursu, Kurs Koordinatörü ve Eğitimci, 5 Ekim 2009- Şubat 2010 (1 dönem)

7. GATA Misafir Askeri Personel Kalp Damar Cerrahi, Sağlık Personeli Yetiştirme Kursu, Kurs Koordinatörü ve Eğitimci, 12 Ekim 2009

8. GATA Hiperbarik Hemşireliği Kursu, Eğitimci, 16-27 Mart 2009.

 

9.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Akreditasyon Kurulu, Standartları Belirleme Komisyon Üyeliği, Haziran 2011-Halen

10. GATA Bilimsel Çalışma ve Yayın Değerlendirme Kurul Üyeliği, 4 Temmuz 2011.

11. GATA 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı VTK Programları Eğitimci, 20 Nisan 2012. 

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1  

1.     Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Ekim 2014-Halen

2.     Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Müdürlüğü, Ekim 2013-Ekim 2014

3.     Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölüm Başkanı, Ekim 2012-Ekim 2013.

4.     GATA Hemşirelik Yüksek Okulu, Temel ve Mesleki Dersler Bölüm Başkanlığı Haziran 2004- 2010.

5.     GATA Hemşirelik Yüksek Okulu, Etik Kurul Üyeliği, Ekim 2009- 2012

6.     GATA Hemşirelik Yüksek Okulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği B.D. Bşk. Nisan 2010- 2012.

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

SıraTarihiİçerik
1  

1.     Hemşirelik Eğitimi Derneği üyeliği: 2011-Halen

2.      HEPDAK Üyeliği: 2013- Halen

3.     Üroloji Hemşireleri Derneği Üyeliği: 2010-Halen

4.     Kalp Damar Cerrahisi Hemşireleri Derneği Üyeliği: 2012- Halen (2014 –Dernek Başkanı)

5.     Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği, 2013-Halen

11. Ödüller

SıraTarihiİçerik
1  

1.     kkk

2.     kkk

3.     TOSUN, B:, YAVA, A., CENGİZHAN, AÇIKEL.: Laparoskopik Kolesistektomi Geçien Yetişkinlerde Preoperatif Dönem Açlık ve Susuzluk Süresinin Preoperatif ve Postopeatif Etkileri. Seçkin Bildiri Dalında Üçüncülük ödülü, 18. Ulusal Cerrahi ve 13. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, İzmir, 23-27 Mayıs 2012.

4.     YAVA, A., KOYUNCU, A. DEMİRKILIÇ, U., KÖSE, O., KILIÇ, S.: Kardiyoversiyon Uygulamasında Lokal Cilt Yanıklarının Önlenmesinde Lokal Soğuk Uygulaması Etkili mi? Sözel Bildiri Birincilik Ödülü, III. Ulusal/Uluslararası Katılımlı TSK Hemşirelik Kongresi, Erzurum, 8-11 Mayıs 2007.

5.     YAVA, A., HATİPOĞLU, S.: 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı “Askeri Sağlık Bilimleri” alanında “Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bilimsel Çalışmaları Değerlendirme Kurulu” tarafından “Beşincilik” ödülü, 06 Ekim 2003.

13. Dersler

SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 HEM212 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu10