Bitirme Projesi | Hemşirelik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HEMŞİRELİK

Bitirme Projesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisans Yönetmeliği Madde 30’a göre: Stajlar ve bitirme projesi

Bitirme projesi dersinin zorunlu olduğu bölümlerde proje, bir öğretim elemanının danışmanlığında yapılır. Bir öğrencinin bitirme projesini alabilmesi için gerekli şartlar, projenin alınması, yürütülmesi, teslimi ve sınavı hakkındaki esaslar ile yazım, çizim, tasarım ve benzeri konulara ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.