Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hemşirelik Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Dersler
AİİT101
..........................................................
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1
İNG111
..........................................................
Ingilizce I
HEM119
..........................................................
Hemşirelik Esasları l
HEM113
..........................................................
Anatomi I
HEM103
..........................................................
Fizyoloji I
HEM121
..........................................................
Kişiler Arası İlişkiler
HEM115
..........................................................
Temel Biyokimya
HEM111
..........................................................
Histoloji
AİİT102
..........................................................
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2
İNG112
..........................................................
İngilizce II
TÜR102
..........................................................
Türk Dili ve Edebiyatı II
HEM120
..........................................................
Hemşirelik Esasları ll
HEM114
..........................................................
Anatomi II
HEM104
..........................................................
Fizyoloji II
HEM106
..........................................................
Genel Mikrobiyoloji
HEM116
..........................................................
Klinik Biyokimya
HEM211
..........................................................
İç Hastalıkları Hemşireliği
İNG211
..........................................................
Ingilizce III
HEM213
..........................................................
Hemşireliğe Özel Farmakoloji
..........................................................
Alan Seçmeli
..........................................................
Alan Seçmeli
..........................................................
Serbest Seçmeli
HEM212
..........................................................
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
İNG212
..........................................................
İngilizce IV
HEM214
..........................................................
Beslenme
..........................................................
Alan Seçmeli
..........................................................
Serbest Seçmeli
..........................................................
Alan Seçmeli
HEM331
..........................................................
Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği
HEM303
..........................................................
Hemşirelikte Eğitim
HEM309
..........................................................
İlk Yardım ve Acil Hemşireliği
HEM307
..........................................................
Mesleki İngilizce l
..........................................................
Alan Seçmeli
..........................................................
Alan Seçmeli
..........................................................
Serbest Seçmeli
HEM332
..........................................................
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
HEM306
..........................................................
Araştırma Yöntemleri ve Bioistatistik
HEM304
..........................................................
Hemşirelikte Yönetim
HEM308
..........................................................
Mesleki İngilizce II
..........................................................
Alan Seçmeli
..........................................................
Alan Seçmeli
..........................................................
Serbest Seçmeli
HEM417
..........................................................
Çevre Sağlığı
..........................................................
Alan Seçmeli
HEM407
..........................................................
Halk Sağlığı Hemşireliği
HEM405
..........................................................
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
..........................................................
Alan Seçmeli
..........................................................
Serbest Seçmeli
HEM406
..........................................................
İntern Eğitimi
HEM408
..........................................................
Bitirme Projesi
HEM212 / CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

HEM212 / CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİAkademik Personel : Prof. Dr. Ayla YAVA
Statü : Zorunlu
Kredi / AKTS: 10 / 12
Yarıyıl : 4
Günü :
Saati :
Yeri :
Devamlılık : %70
Dersin Amacı

Cerrahi gerektiren hastalıkları ve hemşirelik bakımı konusunda bilgi sahibi olmak, cerrahi hastasının ve ailesinin hastaneye kabulünden taburcu oluncaya kadar olan süreçte gereksinimlerini tanımlayabilecek, hemşirelik süreci doğrultusunda hastanın sorunlarını çözümleyebilecek perioperatif döneme ilişkin hemşirelik bakımı uygulama bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktır.

Ders İçeriği
Ders Kütüphanesi
Kaynaklar

 

Erdil F., Elbaş N.Ö., (2009). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, 5. Baskı, Aydoğdu Ofset, Ankara

 

Erdil F., Bayraktar N. (2004). Hemşireler İçin Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesinin ABC’si, Aydoğdu Ofset, Ankara

 

Ignatavicius D.D., Workman M.L. (2010). Medical-Surgical Nursing Patient-Centered Collaborative Care. Saunders Elseiver,  Missouri

 

Karakodovan A., Eti Aslan F. (2010) Cerrahi Bakım, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel Tıp Kitapevi, Adana.

 

Suzanne C., Smeltzer ,Brunner, Suddarth (2010) Textbook of Medical-Surgical Nursing, 12. edition.

 
 

Pudner,R. (2010) Nursing the Surgical Patient, 3. Edition.

 

Lewis S.L., Dirkse R.S., Heitkemper M.M., Bucher L. (2011). Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems, Single Volume, 8. Edition.

 

Akyolcu N., Aksoy G., Kanan N. (2011) Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul