Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyelerimizden Gururlandırıcı Birincilik Ödüllerimiz | Hemşirelik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HEMŞİRELİK

Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyelerimizden Gururlandırıcı Birincilik Ödüllerimiz

Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyelerimizden Gururlandırıcı Birincilik Ödüllerimiz

4.Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi’nde Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla YAVA danışmanlığında tamamlanan Arş. Gör. Kadiriye PEHLİVAN’ ın “Açık Kalp Ameliyatı Olan Hastalarda Tele-Hemşireliğin Anksiyete ve Komplikasyonlar Üzerine Etkisinin İncelenmesi” konulu yüksek lisans tezi ve Dr. Öğr. Üyesi Aynur KOYUNCU’ nun “Koroner Arter By-Pass Greftleme Cerrahisi Sonrası Uyanma Sürecinde Yoğun Bakım Ünitesinde Aile Varlığının Cerrahi Stres Yanıt Üzerine Etkisinin İncelenmesi” konulu doktora tezi BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNE layık görülmüştür.