Organizasyon Şeması | Hemşirelik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HEMŞİRELİK

Organizasyon Şeması

Hemşirelik Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ayla YAVA

Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcıları

Prof. Dr. Nuran TOSUN

Dr. Öğr. Üyesi Sezer AVCI

Öğretim Üyeleri/Elemanları

Prof. Dr. Nermin OLGUN

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Doç. Dr. Betül TOSUN

Dr. Öğr. Üyesi Aynur KOYUNCU

Dr. Öğr. Üyesi Adnan Batuhan COŞKUN

Arş. Gör. Eda AÇIKGÖZ

Arş. Gör. Kadriye PEHLİVAN

Arş. Gör. Cebrail BURAN