Organizasyon Şeması | Hemşirelik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HEMŞİRELİK

Organizasyon Şeması

Hemşirelik Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Nermin OLGUN

Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcıları

Prof. Dr. Nuran TOSUN

Dr. Öğr. Üyesi Sezer AVCI

Öğretim Üyeleri/Elemanları

Prof. Dr. Ayla YAVA

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Doç. Dr. Betül TOSUN

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin ÇİĞDEM

Dr. Öğr. Üyesi Aynur KOYUNCU

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi DİRGAR

Dr. Öğr. Üyesi Betül KAPLAN

Arş. Gör. Adnan Batuhan COŞKUN

Arş. Gör. Eda AÇIKGÖZ

Arş. Gör. Kadriye PEHLİVAN