Program Eğitim Amaçları | Hemşirelik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HEMŞİRELİK

Program Eğitim Amaçları

HEMŞİRELİK PROGRAMI AMAÇLARI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Mezunlarımız

E.A.1. Sağlıklı / hasta bireylere, aile ve toplumun gereksinimlerine yönelik sağlık bakımı hizmetini; ulusal ve uluslararası bakım standartlarında, sistematik sorun çözme yaklaşımı ile bütüncül, etik ilkelere uygun olarak sunabileceği birinci, ikinci ve üçüncü düzey sağlık bakım kuruluşlarında ve üniversitelerin sağlıkla ilgili bölümlerinde istihdam edilirler.

-Mezunlarımız birey, aile ve toplumu biyopsikososyal yönden bir bütün olarak ele alarak, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici tüm basamaklarda hemşirelik felsefelerine uygun şekilde görev yaparlar.

-Hemşireye gereksinim duyulan tüm sağlık bakım kuruluşlarında etik ilkelere dayalı hemşirelik süreci doğrultusunda bakım verirler

E.A.2. Mezuniyeti takip eden 5 yıl içerisinde, bilimsel verilere ve teknolojiye dayalı, yenilikçi uygulamaları ile ekip anlayışı içerisinde bakımın ve mesleğin gelişimine yön verecek araştırıcı, eğitimci ve lider rolü üstlenirler.

– Mezunlarımızın %60’ından fazlası ilk bir yıl içinde hemşire olarak çalışmaya başlar, bunların en az %80’i klinik hemşiresi olarak çalışır.

-Sağlık bakım teknolojilerine kolay uyum sağlayarak çalıştıkları kurumda fark yaratırlar ve meslektaşlarının gelişmesine katkı sağlarlar.

-Çalıştıkları kurumlarda hemşirelik bakımını geliştirecek ve mesleki bilgi birikimini artıracak araştırmalarda görev alırlar.

E.A.3. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürürler.

– Mezunlarımızın %10 u mezuniyetlerini takip eden yıllarda mezun oldukları kurumda veya diğer kurumlarda hemşirelik ve hemşirelik dışı lisansüstü programlara devam ederler.

-Mezunlarımızım %2 si üniversitelerin akademik kadrolarında görev alırlar.

-Çalıştıkları alanlarla ilgili kurs ve sertifika programlarına katılırlar.