HEMŞİRELİK

Tanıtım

Sağlık Bilimleri Fakültesi içerisinde yer alan Hemşirelik Bölümü lisans programı 25/08/2011 tarihinde kurulmuş olup, 2011- 2012 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır. Yüksek lisans programı 2014-2015  yılında, doktora programı 2015-2016 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır.  Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde lisans eğitim programı, tam zamanlı 4 yıllık hemşirelik eğitimini kapsamaktadır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.  Hemşirelik Program dili Türkçe’dir. Hemşirelikte lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar “Hemşirelikte Lisans Diploması” derecesi ve “Hemşire” unvanı alırlar. Bölümümüz 2019 yılı itibariyle 4 Profesör, 4 Dr. Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma görevlisi ile lisans ve lisansüstü eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hemşirelik Programı Eğitim Amaçları

  • Bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili gereksinimleri belirlemek ve hemşirelik süreci kapsamında bu gereksinimler doğrultusunda hemşirelik bakımını planlayacak, uygulayacak, denetleyecek ve değerlendirecek bilgi, beceri ve karar verme yetkinliğine sahip olacaktır.
  • Sağlık bakım gereksinimlerini çalıştıkları her ortamda doğum öncesinden başlayarak yaşamın tüm evrelerinde mesleki standartlar ve etik ilkeler doğrultusunda kanıta dayalı, bütüncül yaklaşımla, bilişim ve bakım teknolojilerini kullanarak karşılayacaktır.
  • Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda birey, aile ve toplumla iletişim içerisinde, diğer sağlık profesyonelleriyle işbirliği ile çalışarak görev yetki ve sorumluluklarını mevzuat çerçevesinde yerine getirecek yetkinliğe erişecektir.
  • Yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek hemşirelik mesleğine ve topluma katkı sağlayacak araştırma faaliyetlerini yürüterek ve mesleği ile ilgili bilimsel faaliyetlere katılarak hemşirelik mesleğinin gelişimine katkı sağlayacaktır.