Tanıtım | Hemşirelik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HEMŞİRELİK

Tanıtım

Sağlık Bilimleri Fakültesi içerisinde yer alan Hemşirelik Bölümü lisans programı 25/08/2011 tarihinde kurulmuş olup, 2011- 2012 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır. Yüksek lisans programı 2014-2015  yılında, doktora programı 2015-2016 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır.  Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde lisans eğitim programı, tam zamanlı 4 yıllık hemşirelik eğitimini kapsamaktadır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.  Hemşirelik Program dili Türkçe’dir. Hemşirelikte lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar “Hemşirelikte Lisans Diploması” derecesi ve “Hemşire” unvanı alırlar. Bölümümüz 2019 yılı itibariyle 4 Profesör, 4 Dr. Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma görevlisi ile lisans ve lisansüstü eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hemşirelik Programı Eğitim Amaçları

  • Sağlıklı / hasta bireylere, aile ve toplumun gereksinimlerine yönelik sağlık bakımı hizmetini; ulusal ve uluslararası bakım standartlarında, sistematik sorun çözme yaklaşımı ile bütüncül, etik ilkelere uygun olarak sunabileceği birinci, ikinci ve üçüncü düzey sağlık bakım kuruluşlarında ve üniversitelerin sağlıkla ilgili bölümlerinde  istihdam edilirler.
  • Mezuniyeti takip eden 5 yıl içerisinde, bilimsel verilere ve teknolojiye dayalı, yenilikçi uygulamaları ile ekip anlayışı içerisinde bakımın ve mesleğin gelişimine yön verecek araştırıcı, eğitimci ve lider rolü üstlenirler.
  • Yaşam boyu öğrenme bilinciyle akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürürler.