Program Yeterliliği | Hemşirelik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HEMŞİRELİK

Program Yeterliliği

1. Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal bilgi ve beceriye sahiptir.
2. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
3. Hemşirelik uygulamalarını bilimsel temellere dayandırır.
4. Hemşirelik uygulamalarında, mesleki etik ilke, değerlere ve insan haklarına saygılı uygun davranır
5. Birey, aile ve toplumla etkili iletişim kurar.
6. Öğrenme-öğretme sürecini hemşirelik uygulamalarında ve sorumluluğu altında çalışan sağlık personelinin mesleki bilgi ve becerisini arttırmada kullanır.
7. Hemşirelik uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı dikkate alır
8. Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve liderlik becerilerini kullanır.
9. Sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde hemşirelik mesleğine ve topluma katkı sağlayacak araştırma ve projelerde yer alır.
10. Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dil, bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
11. Bireylere sağlık bakımı uygulamalarında hemşirelik süreci doğrultusunda, kanıta dayalı bütüncül yaklaşımı kullanır.