Projeler | Hemşirelik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HEMŞİRELİK

Projeler

Prof. Dr. Ayla YAVA (Yürütücü)-Dr. Öğr. Üyesi Betül TOSUN (Yürütücü)- Arş. Gör. Ezgi DİRGAR (Araştırmacı)- BENEFITS Beter & Effective Nursing Education for Improved Transcultural Nursing Skills. Erasmus+ AB projesi -2019

Dr. Öğr. Üyesi Betül TOSUN (Araştırmacı)- “Yoğun Bakımda Çalışan Sağlık Personellerinde El Hijyenine Uyum ile Beslenme Tüplerindeki ve Ekipmanlarındaki Mikrobiyal Kontaminasyon Arasındaki İlişki” Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) Kepan tarafından fonlandırılmış araştırma projesi- 2019

Prof. Dr. Tülay ORTABAĞ (Yürütücü)-Dr. Öğr. Üyesi Sezer AVCI (Araştırmacı)– Gebelikte Aile İçi Şiddetin Kortizol Hormon Salınımı ve Yeni Doğana Etkisi- Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)- 2019.

Öğr. Gör. Dr. Selver GÜLER (Yürütücü)– Preterm Bebeklerde Oral Motor Uyarımın Emme Kapasitesine Etkisi- Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)- 2019.

Prof. Dr. Tülay ORTABAĞ (Araştırmacı)- Arş. Gör. Eda AÇIKGÖZ (Bursiyer)- TÜBİTAK 1001- Travmadan Yılmazlığa: Covid 19 Sürecinde Hemşire Ebeveynlerin Hastane Ve Aile Yaşamında Denge Arayışları – 2020.