Hakkımızda | Hemşirelik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HEMŞİRELİK

Hakkımızda

Hemşirelik Bölümü’nün vizyonu, hemşirelikte araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, saygın, öncü bir bölüm olmaktır.

Hemşirelik Bölümü’nünmisyonu ülkemiz ve bölgemizde toplum sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için hizmet veren, toplumsal sorunlara duyarlı ve sosyal sorumluluk sahibi, yenilikçi, bilimsel,insani ve etik değerlere öncelik veren,sağlık politikalarında aktif rol alan,saygın ve üstün nitelikli hemşire ve sağlık eğitimcileri yetiştirmektir.

Hakkımızda

Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme, sağlığın bozulma durumunda yeniden kazanma ve rehabilitasyonunu sağlama amacıyla hizmet veren bir meslek olup, eğitim süresi dört yıldır. Bölümümüz 25/08/2011 tarihinde kurulmuş olup, 2011- 2012 Eğitim- Öğretim yılında öğretime başlamıştır.

Dünyada ve Türkiye’de, toplumun çok gereksinim duyduğu, sayısal olarak eksikliği yaşanan ve çok çeşitli alanlarda istihdam edilme olanaklarına sahip bir meslektir. Lisans eğitim programını başarıyla tamamlayanlar; koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde, özel ve resmi sağlık kuruluşlarında, üniversite, devlet hastanesi, okul ve fabrika gibi kurumlarda, aile sağlığı merkezlerinde çalışabilmektedirler.

Öğrencilerimiz lisans eğitimi sürecinde mesleki rol ve işlevlerin kazandırılmasına yönelik teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra iletişim, yabancı dil, eğitim, yönetim, sağlık bilişimi, araştırma ve bakım yönetimi konularında donanım sağlayacak diğer bilimlerden de dersler almaktadırlar. Meslek derslerinin uygulamaları derslerin içeriğine göre hastanelerde, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde, okul, işyeri ve evde bakım birimlerinde yapılmaktadır. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında mesleki yaşamlarına daha kolay uyum sağlayabilmek ve kaliteli bakım vermek amacıyla son sınıfta intern hemşire olarak uygulama yapmaktadır. Lisans programı Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak toplam 182 kredi ve 240 AKTS ile tamamlanmaktadır.

Bölümümüzde yedi bilim dalında (Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği) eğitim-öğretim yapılmakta ve her bir bilim dalı alanında uzman, ulusal ve uluslararası deneyimlere sahip öğretim üye/elemanlarından oluşan güçlü akademik kadroyla hizmet vermektedir. Hemşirelikte yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir.

Bölümümüz Erasmus programı çerçevesinde, Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları kapsamında anlaşmalı olduğu ülkelerle etkileşim içindedir.

Bölümümüz üniversite kampüsünün sunduğu sosyal, spor ve kültürel alanlara sahiptir. Öğrencilerimiz hem mesleki hem de sosyal olarak birçok alanda hayata hazırlanabilmektedir.