Kitap ve Kitap Bölümleri (Yazarlık ve Editörlük) | Hemşirelik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HEMŞİRELİK

Kitap ve Kitap Bölümleri (Yazarlık ve Editörlük)

Yava A, Koyuncu A. Yoğun bakımda zor hasta. Özer N, editör. Yoğun Bakım Hemşireliği. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.57-62.

Akdemir N, Tosun N. Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Güncellenmiş 5. Baskı. Editörler: Akdemir, N, Birol, L. Bölüm Yazarlığı, Akademisyen Kitabevi, 2020, s:787-841.

Tosun N. Pulmoner Emboli, Hemşirelik Bakım Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar. Editörler: Şenol Çelik, S., Karadağ, A. Bölüm Yazarlığı, Akademi Basın ve Yayıncılık, 2019, s:183-194.

Olgun N.  Palyatif Bakımda Diyabet Yönetimi, Palyatif Bakım ve Tıp. Ed: A. Akçakaya. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevleri, Bölüm 16.3.2019. s.785-791.

Işıl Ö. “Ruhsal Hastalığı Olanlara Yönelik Önyargı ve Ayırımcılık: Damgalama” Tıpta İnovasyon ve Renovasyon Mozaiği. Berikan Yayınevi Ankara, 2018.

Işıl Ö. “Palyatif Bakımda Anksiyete, Depresyon ve Hemşirelik Bakımı” Palyatif Bakım (Ed.Adem Akçakaya). İstanbul, 2019. s.76-77

Güler S., Avcı S., Yiğit F. (2019). Doğum öncesi bakım ve fetal sağlığın değerlendirilmesi. Arslan H. (Ed). Hemşirelik ve ebelik için kadın sağlığı ve hastalıkları. Ankara: Akademisyen Kitabevi. 171-258.

Avcı S. (2020). Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetine Genel Bakış. ISBN: 978-605-281-491-8. İstanbul: Hiperyayın,1. Baskı.