Makaleler | Hemşirelik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HEMŞİRELİK

Makaleler

Avci,S. Kaplan B,   Ortabağ T. Hemşirelik Bölümündeki Öğrencilerin Afet Konusundaki Bilgi ve Bilinç Düzeyleri, Dirençlilik Dergisi 4(1), 2020, (89-101) ISSN: 2602-4667 DOI: 10.32569/resilience.619897.

Havlioglu, S., Ortabag, T, Winwood, P.C. “Turkish validity and reliability of the occupational fatigue exhaustion / recovery scale”, Medicine Science 2019;8(4):916-22.

Güler S., Avci S., Yiğit F., Ortabağ T. ‘’0-12 Aylık Bebeği Olan Annelerin Bebek Bakımında Başvurdukları Geleneksel Uygulamalar ve Tutumlarının Belirlenmesi’’ Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 2018; 4(1), 35-50.

Koyuncu A, Yava A, Eti Aslan F. Determination of food intake and the factors affecting food intake in perioperative period in patients who undergo open heart surgery.Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Derg. 2018 Apr; 26(2): 214–222.Published online 2018 Apr 30. DOI: 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15787.

Çınar D, Yava A. Validity and reliability of functional assessment of chronic illness treatment-fatigue scale in Turkish patients with type 2 diabetes.Endocrinología, Diabetes y Nutrición, Volume 65, Issue 7, August–September 2018, Pages 409-417.

Güzel N, Yava A. Cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin ERAS (enhanced recovery after surgery) protokolüne ilişkin bilgi ve tutumlarının belirlenmesi. Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi. 2019;1(1):15-23.

Bakır MA, Yava A. Periferik intravenöz kateter uygulanan hastalarda flebit gelişme durumu ve etkileyen durumların belirlenmesi. Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi. 2020;2(1):35-45.

Cosansu G, Çelik S, Özcan Ş, Olgun N, Yıldırım N, Gülyuz Demir H. (2018). Determining type 2 diabetes risk factors for the adults: A community based study from Turkey. Prim. Care Diab. (2018),https://doi.org/10.1016/j.pcd.2018.05.001.

Dağdelen S, Deyneli O, Olgun N, Osar Siva Z, Sargın M, Hatun Ş, Kulaksızoglu M, Kaya A, Aslan Gürlek C,  Hirsch LJ, Strauss KW, on behalf of the ITQ Turkish Study Group Turkish Insulin Injection Technique Study: Population Characteristics of Turkish Patients with Diabetes Who Inject Insulin and Details of Their Injection Practices as Assessed by Survey Questionnaire. Diabetes Ther https://doi.org/10.1007/s13300-018-0464-7.

Dağdelen S, Deyneli O, Olgun N, Osar Siva Z, Sargın M, Hatun Ş, Kulaksızoglu M, Kaya A, Aslan Gürlek C,  Hirsch LJ, Strauss KW, on behalf of the ITQ Turkish Study Group. Turkish Insulin Injection Techniques Study: Complications of Injecting Insulin Among Turkish Patients with Diabetes, Education They Received, and the Role of Health Care Professional as Assessed by Survey Questionnaire. Diabetes Ther https://doi.org /10.1007 /s13300-018-0463-8.

Özpancar N, Bulantekin Düzalan Ö, Vardar İnkaya B, Olgun N. Evaluation of eating attitudes of nursing students for type-2 diabetes and cardiovascular diseases. Progress in Nutrition 2019; 21(4): 909-916 DOI: 10.23751/pn.v21i4.8770.

Maden G, Olgun N. Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki Diyabetli Hükümlü – Tutuklu ve Personelin Diyabet Bakım Profilleri ile Metabolik Kontrol Değişkenlerinin İncelenmesi. Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu 2018; 10(1): 1-18.

Avluklu U, Olgun N. Tip 2 Diyabetli Hastalarda Fiziksel Aktivitenin Metabolik Kontrol Değişkenleri Üzerine Etkileri. Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu 2018; 10(1): 28-36.

Olgun N. Doğru İnsülin Enjeksiyon Tekniği: İnsülin Tedavisinin 4. Önemli ve Temel Unsuru. Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu 2018; 10(1): 96-97.

Dane E, Yalın H, Olgun N. Erişkin Still Hastalığı ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu. Bakırköy Tıp Dergisi 2018;, 14(1): 1-9.

Ateş S, Dede ZT, Dündar M, Özbek MN, Olgun N, Aksu İ. Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Ergenlerin Yaşam Kalitesi Düzeyleri: Depresyon, Kaygı ve Bireysel Sağlık-Hastalık Özellikleri İlişkisi. Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu 2018; 10(2): 23-29.

Arpacı İ, Olgun N, Arpacı Eren İ. Hastane Çalışanlarında Diyabet Riskinin Değerlendirilmesi. Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu 2019; 11(1): 7-11.

Akman H, Olgun N, Erişkin Tip 2 Diyabetli Bireylerin Bilgi Eksikliği ve Diyabet Eğitimleri ile İlişkili Deneyimleri Niteliksel Araştırma. Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu 2019; 11(1): 12-17.

 Şahin A, Dirgar E, Olgun N. Diyabet Yönetiminde Kullanılan Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler. Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu 2019; 11(1): 32-36.

 Bozkuş S, Olgun N. Diyabetik Ayak Enfeksiyonu Olan Bireylerde Watson’un İnsan Bakım Modelinin Uygulanması: Olgu Sunumu. Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu 2019; 11(1): 42-45.

Uslu Y, Olgun N, Karanlık H, User İ. Port Kateter Uygulamaları: Kanserli Hastaların Deneyimlerine İlişkin Niteliksel Bir Çalışma. ACU Sağlık Bil Derg 2019; 10(3):464-472. https://doi.org/10.31067/0.2019.180.

Uzun E, Olgun N. Diyabetli Hastalarda Diyabet Okulu Eğitiminin 19 Özbakıma Etkisinin Araştırılması. Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu 2019; 12(1): 19-24.

İldem N, Olgun N. Diyabetli Bireylerde Diyabet Okulu Eğitiminin Yaşam Kalitesine Etkisinin Araştırılması. Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu 2019; 12(1): 25-31.

 Koçakgöl N, Kılıç M, Olgun N. Diyabet Hemşirelerinin Ayak Muayenesi Yapma Durumlarının İncelenmesi. Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu 2019; 12(1): 32-36.

Olgun N, Aytekin Kanadlı K, Sazak Y. Ramazan ve Diyabet. Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu 2020; 12(1): 41-45.

Yurtsever Çelik S, Yıldırım N, Olgun N. COVID-19 Salgını ve Diyabet. Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu 2020; 12(1): 56-60.

Ünver V, Başak T, Taştan S, Kök G, Güvenç G, Demirtaş A. Ayhan H, Köse G, İyigün E, Tosun N: Analysis of The Effects of High-Fidelity Simulation on Nursing Students’ Perceptions of Their Preparedness for Disaster. International Emergency Nursing, 38:3-9, 2018.

Ünver V, Başak T, Ayhan H, Çınar Fİ, İyigün E, Tosun N, Taştan S, Köse G: Integrating Simulation Based Learning Into Nursing Education Programs: Hybrid Simulation. Technology and Health Care, 26(2): 263-270, 2018.

Yüksel Ç, Çınar Fİ, Çınar  M, YIlmaz S, Tosun N, Pay S: Reality of living with familial mediterranean fever identity: A phenomenological study. Gulhane Medical Journal, 61: 33-40, 2019.    

Bayrak  D, Tosun N. Determination of Nursing Activities For Prevention of Heart Attack and Stroke in Hypertension Patients. International Journal of Caring Sciences, 11(2): 1073-1082, May-August 2018.

Sakman Z, Tosun N. Koroner Arter Hastalığı Olan Bireylerde Uyku Kalitesi ve Etkileyen ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2(1): 9-18, 2020.

Berşe S, Tosun B, Tosun N. Periferik İntravenöz Katetere Bağlı Flebit Oranının ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. DEUHFED, 13(3):160-169, 2020.

Cıtak Tunc G, Gorak G,  Ozyazicioglu N, Ak B, Isıl Ö, Vural P. “Preventing Child Sexual Abuse: Body Safety Training for Young Children in Turkey”. Journal Of Chıld Sexual Abuse 2018,  https://doi.org/10.1080/10538712.2018.1477001.

Cıtak Tunc G, Gorak G,  Ozyazicioglu N, Ak B, Isıl Ö, Vural P. ” Determining the Appropriateness of the “What If” Situations Test (WIST) with Turkish Pre-Schoolers” Journal Of Chıld Sexual Abuse 2018,  https://doi.org/10.1080/10538712.2018.1425947.

Işıl Ö, Özkan Arslan H.” Şiddet bir Kader Mi? Kadına Yönelik Şiddet Nasıl Yönetilebilir?” Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Özel Dergisi, “Kadın Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde Hemşirenin Rolü Özel Sayısı 2018.

Cıtak Tunc G, Gorak G,  Ozyazicioglu N, Ak B, Isıl Ö, Vural P. “Preventing Child Sexual Abuse: Body Safety Training for Young Children in Turkey”. Journal Of Chıld Sexual Abuse 2018,   https://doi.org/10.1080/10538712.2018.1477001.

Berse S, Tosun B, Tosun N. Periferik İntravenöz Katetere Bağlı Flebit Oranının ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. DEUHFED 2020;13(3):160-169.

Tosun B, Sinan Ö. Knowledge, attitudes and prejudices of nursing students about the provision of transcultural nursing care to refugees: A comparative descriptive study. Nurse Education Today, 2020; 85:104294. Doi: https://doi.org/10.1016/j.nedt.2019.104294.

Sınan Ö, Çamözü E, Tosun B. Genital Hygiene Behaviors Among Married Women and the Outcomes of Counseling Practices. Hemsirelikte Arastirma Gelistirme Dergisi, 2020;21(1-2):12-22.

Tosun B, Kılıç Arslan B, Özen N. Periferik Venöz Kateter Kaynaklı Flebit Gelisme Durumu ve Hemsirelerin Kanıta Dayalı Uygulamalara Iliskin Bilgi Düzeyleri: Nokta Prevalans Çalısması. Türkiye Klinikleri Hemsirelik Bilimleri Dergisi, 2020;12(1):72-82., Doi: 10.5336/nurses.2019-70847

Sinan O., Kucuk S., Tosun B., Uludasdemir D., Kucuk M. Parenting Strategies for Eating and Activity Scale (PEAS): Turkish validity and reliability study. Progress in Nutrition, 2019;21(2):413-420.

Unal N., Tosun B., Aslan,O., Tunay S. Effects of Vapocoolant Spray Prior to SC LMWH Injection: An Experimental Study. Clinical Nursing Research, 2019; https://doi.org/10.1177/1054773818825486

Tosun B, Cinar F I, Topcu Z, Masatoglu B, Ozen N, Bagcivan G, Kilic O, Demirci C, Altunbas A, Sonmez A. Do patients with diabetes use the insulin pen properly? African Health Sciences, 2019;19(1):1628-1637.

Tor Ö, Mert G, Tosun B. Yoğun Bakım Hastalarına Verilen Pozisyonların Hemodinamik Ölçümlere Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. DEUHFED 2019;12(1):15-20.

Tosun B., Aslan Ö., Tunay S., Preoperative position splint versus skin traction in patients with hip fracture: An experimental study. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 2018;28: 8-15.

Ertürk İ,  Yıldız B, Karadurmuş N, Tosun B, Esen R, Acar R, Urkan M, Erdem G. Retrospective analysis of long-term survival after combination treatment with gemcitabine, oxaliplatin and paclitaxel in patients with refractory or relapsed testicular cancers. Gülhane Medical Journal, 2018; 60(4): 145-150.

Ertürk İ, Yıldız B, Karadurmuş N, Tosun B, Esen R, Sürmeli ZG, Başgöz B, Özaydın Ş,  Hançerlioğulları O, Ürün Y, Erdem G. Retrospective analysis of patients with relapsed or refractory germ cell tumors treated with autologous hematopoietic stem cell transplantation. Gülhane Medical Journal, 2018; 60 (4): 130-135.

Yava A, Koyuncu A. Yoğun Bakımda Zor Hasta. Özer N.editör.Yoğun Bakım Hemşireliği.1. Baskı Ankara:Türkiye Klinikleri;2019,p,57-62.

Güler S., Avcı S., Yiğit F. (2019). Doğum öncesi bakım ve fetal sağlığın değerlendirilmesi. Arslan H. (Ed). Hemşirelik ve ebelik için kadın sağlığı ve hastalıkları. Ankara: Akademisyen Kitabevi. 171-258.

Tonguz N.R., Avcı S. (2018). Düğüne değil okula: Bir hemşire bir kadını, bir kadın bir nesili kurtarabilir, Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi (KASHED), 1(1); 584-585, İstanbul.

Kılınç S., Çiçek B., Avcı S. (2018). İnfertil çiftlerin yaşadığı sorunlarla baş etmede aile desteğinin önemi, Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi (KASHED), 1(1); 590-591, İstanbul.

Avcı S., Ortabağ T. (2019). Gebelikte aile içi şiddetin belirlenmesi. Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi, 1(1):49.

Guler, S., Avci, S., Kaplan, B., Yigit, F., & Akkurt, H., Knowledge and opinions on nurses’ Team Work’s. Medicine, 2019;8(3), 655-60.

Ovayolu, A., Güler, S. Do early adolescent and advanced maternal age pregnancies affect term birthweight?. East J Med 2020;25(1):61-67.

Açıkgöz E., Özbaş G.D. (2019) Ruhsal Hastalıklarda Agresyon. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi. 1(1): 61-65.