Makaleler | Hemşirelik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HEMŞİRELİK

Makaleler

 1. Atay, E., Pehlivan, K., Koyuncu, A., & Yava, A. (2023). COVID-19 Pandemisi Hemşirelik Öğrencilerinin Uyku Alışkanlıklarını Değiştirdi Mi?. Journal of Turkish Sleep Medicine, 10(2):122-128.
 2. Tosun, B., Dirgar, E., Pehlivan, K., Atay, E., Yava, A., & Leyva‐Moral, J. M. (2023). Examination of individualised care behaviours and ethnocentrism of nurses caring for refugees: A descriptive and exploratory study. Journal of Clinical Nursing. 32(15-16):5084-5092
 3. Yava, A., Tosun, B., Papp, K. et al. Developing the better and effective nursing education for improving transcultural nursing skills cultural competence and cultural sensitivity assessment tool (BENEFITS-CCCSAT). BMC Nurs 22, 331 (2023). https://doi.org/10.1186/s12912-023-01476-6 – SCIE
 4. Tosun, B., Dirgar, E., Pehlivan, K., Atay, E., Yava, A., & Leyva-Moral, J. M. Examination of individualised care behaviours and ethnocentrism of nurses caring for refugees: A descriptive and exploratory study. Journal of Clinical Nursing, 2023: 32, 5084–5092. Koyuncu A, Yardımcı İ, Yava A. Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Bakım Uygulamaları Sırasında El Hijyeni Sağlamada Tercih Ettikleri Yöntemler ve Engellerin Belirlenmesi. Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 273-284 | DOI: 10.5505/ktd.2022.82712 – TÜBİTAK ULAKBİM Turkish Medical Index
 5. Koyuncu A, Güngör S, Yava A. Knowledge and Practices of Surgical Nurses on Inadvertent Perioperative Hypothermia. Florence Nightingale J Nurs. 2023 Feb;31(1):18-25. doi: 10.5152/FNJN.2022.21324. PMID: 36751713; PMCID: PMC10081081. ESCI
 6. Akcoban, S, Yava A, et al. ‘Evaluation of the Relationship Between Individual Workload Perception and Compliance with Isolation Measures of Emergency and Critical Care Nurses’. 1 Jan. 2023 : 679 – 688.SCIE
 7. Yava, A., Tosun, B., Papp, K. et al. Developing the better and effective nursing education for improving transcultural nursing skills cultural competence and cultural sensitivity assessment tool (BENEFITS-CCCSAT). BMC Nurs 22, 331 (2023). https://doi.org/10.1186/s12912-023-01476-6
 8. Tosun, B., Dirgar, E., Pehlivan, K., Atay, E., Yava, A., & Leyva‐Moral, J. M. (2023). Examination of individualised care behaviours and ethnocentrism of nurses caring for refugees: A descriptive and exploratory study. Journal of Clinical Nursing, 2023;32 (15-16): 5084-5092
 9. Akcoban, S., Yava, A., Koyuncu, A., & Tosun, B. Evaluation of the relationship between individual workload perception and compliance with isolation measures of emergency and critical care nurses. Work, 2023; 75 : 679–688.
 10. Ozen N., Berse S., & Tosun B.  Effects of using a stress ball on anxiety and depression in patients undergoing hemodialysis: A prospective, balanced, single‐blind, crossover study. Hemodialysis International. 2023; https://doi.org/10.1111/hdi.13102.
 11. AKÇOBAN S, YAVA A, KOYUNCU A, TOSUN B. Evaluation of the relationship between individual workload perception and compliance with isolation measures of emergency and critical care nurses. Work Journal.75(2): 679-688.
 12. ÖZTAŞ İ, YAVA A, KOYUNCU A. Exposure of emergency nurses to workplace violence and their coping strategies: a cross-sectional design. Journal of Emergency Nursing. 2023, Pages 441-449.
 13. Avcı, S., Demir, E. (2023). Sağlık çalışanlarında kültürlerarası iletişim kaygısının zenofobi ile ilişkisi. Euroasia Journal of Social Sciences & Humanities, 10(30): 1-15. https://doi.org/10.5281/zenodo.7757196
 14. Avcı, S., Kaytan, D. (2023). Determination of anxiety levels of pregnant women living in rural areas. Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(1): 25-33. Doi:10.35365/ctjpp.23.1.03
 15. Avcı, S., Ortabag, T., Ulusal, H., Taysi, S. (2023). The Effect of Domestic Violence During Pregnancy on Cortisol Hormone Release, Breastfeeding, and Newborn. Journal of Interpersonal Violence, 38 (1-2): NP905-NP930. https://doi.org/10.1177/08862605221087690
 16. Kaplan, B., & Avcı, S. (2023). The Preventative Knowledge and Experience of Anesthesiology Students with C-arm Fluoroscopy. European Journal of Therapeutics, 29(2): 201-207. https://doi.org/10.58600/eurjther.20232902-1144.y
 17. Kaplan, B., Avci, S., Ortabağ, T., Erkan, D. (2023). The Perceptions of Young Adults Towards Social Gender Roles. European Journal of Therapeutics, 29(3):563-572. https://doi.org/10.58600/eurjther1744
 18.  Yaşar H., Avcı S., Ortabağ T. Hemşirelik öğrencilerinde egzersiz davranışları ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. 3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 11-13 Ocak 2023 Ankara, Online Sözel Bildiri.
 19. Kaplan B., Avcı S. Anestezi bölümü öğrencilerinin skopi kullanımı ve korunma bilgilerinin incelenmesi. 3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 11-13 Ocak 2023 Ankara, Online Sözel Bildiri.
 20. Yıldırım Ö., Kaplan B., Avcı S. Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Yaşlılarda Düşme. 3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 11-13 Ocak 2023 Ankara, Online Poster Bildiri.
 21. Kösecik G., Avcı S. Primipar Gebelere Verilen Jinekolojik Muayene Eğitimiyle Doğum Korkusunun İlişkisi. 5. Uluslararası Hasankeyf Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi, 05-06 Ağustos 2023 Batman, Online Sözel Bildiri.
  1. GULEC SATIR DUYGU, SEVİL ÜMRAN, OKCAY HALE (2022). Menopause experiences of women according to transition theory. Uluslararasi Insan Bilimleri Dergisi, 19(2), 84-98., Doi: 10.14687/jhs.v19i1.6264 (Yayın No: 7659109)
  2. GULEC SATIR DUYGU, YAGIZ ALTINTAS RUKEN, SEVIL UMRAN (2022). Investigation of the Relationship Between Mothers’ Chilbirth Experiences and Postpartum Maternal Attachment. Ege Universitesi Hemsirelik Fakültesi Dergisi, 38(2), 103-108., Doi: 10.53490/egehemsire.1098317 (Kontrol No: 8313358)
  3. GURKAN AYCA, SEVIL UMRAN, TALAS MUSTAFA, KORKMAZ MURAT (2022). BIREYSEL YASAM MEMNUNIYETI: NEDENSELLIK ANALIZI. ULUSLARARASI HAKEMLI AKADEMIK SPOR SAGLIK VE TIP BILIMLERI DERGISI(43), Doi: 10.17363/SSTB.2021/ABCD95/.43.1 (Yayın No: 7604416)
  4. KAPLAN, B., ORTABAG, T., BAYRAMOGLU TEPE, N., ORKMEZ, M., TOSUN, N.: The effect of training about environmental toxicant Bisphenol-A exposure in pregnancy on maternal urine Bisphenol-A level, Heliyon, Volume 8, Issue 12, 2022, e12495, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12495.
  5. KORKMAZ MURAT, SEVIL ÜMRAN, BAYRAM DEGER VASFIYE, GÜRKAN AYÇA, ÇELIK NIGAR, GÜNER ÖZLEM, YÜCEL ALI SERDAR, ÖZTAS DILEK (2022). MESLEK HASTALIKLARININ YAS GRUPLARINA GÖRE FARKLILIKLARI: 2007-2016 YILLARINA YÖNELIK PANEL VERI ANALIZI. ULUSLARARASI HAKEMLI BESERI VE AKADEMIK BILIMLER DERGISI(26), 2-17., Doi:0.17368/uhbab.2022.26.04 (Yayın No: 7604400)
  6. Ortabağ T, Avcı S, Dönmez E, Özdemir S, Havlioğlu S, Açıkgöz E. (2022) he Relationship Between Occupational Fatigue and Perceived Stress Level Among Nurses During the Covid-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study from Turkey. Kayra Journal of Health Science. 3(3):331-337.
  7. ÖZEN, N., TOSUN, B., AYDIN SAYILAN, A., EYİLETEN, T., ÖZEN, V., ECDER, T. TOSUN, N. Effect of the arterial needle bevel position on puncture pain and postremoval bleeding time in hemodialysis patients: A self-controlled, single-blind study. Hemodialysis International (Q2), 26:503-508,2022. https://doi.org/10.1111/hdi.13044
  8. Pehlivan K, Atay E,Koyuncu A, Yava A. (2022). Determination of the Learning Styles of Nursing Students: A Descriptive Study. International Journal of Caring Sciences, 15(1):395-405
  9. TOSUN, B., DUSAK, İ., ÜNAL, N., GÜNGÖR, S., TOSUN, N.: Investigation of Activities of Daily Living and Hospital Anxiety and Depression Levels of COVID-19 Patients: A Descriptive Study. Cyprus Turkısh Journal Of Psychıatry And Psychology, 4(2):171-179, 2022.
  10. YUCEL ALI SERDAR, KORKMAZ MURAT, SEVIL UMRAN, BAYRAM DEGER VASFIYE, ÖZTAS DILEK, BAL FATIH, GURKAN AYCA (2022). ADOLESANLARDA DIJITAL BAGIMLILIK VE ETKILEYEN FAKTÖRLER.ULUSLARARASI HAKEMLI BESERI VE AKADEMIK BILIMLER DERGISI(26), 31-51., Doi:10.17368/uhbab.2022.26.03 (Yayın No: 7604412)
  11. Oztas, I., Yava, A., & Koyuncu, A. Exposure of emergency nurses to workplace violence and their coping strategies: A cross-sectional design. Journal of Emergency Nursing, 2022: 49(3), 441–449. https://doi.org/10.1016/j.jen.2022.09.002 SCIE
  12. ÇINAR, D., Yava, A., Olgun, N., Koyuncu, A., & Eti Aslan, F. Use of Herbal Products and Food Supplements of Type 2 Diabetes Patients. Health & Research Journal, 2022: 8(3), 202–213. https://doi.org/10.12681/healthresj.28694 – SCIE
  13. Pehlivan K, Atay E, Koyuncu A, Yava A. Determination of the Learning Styles of Nursing Students: A Descriptive Study. International Journal of Caring Sciences, January-April 2022 Volume 15 | Issue 1| Page 395-405. (Uluslararası diğer alan indeks)
  14. YAVA, A., and Y. YILMAZ. “The Effect Of Lıstenıng Musıc In Reductıon Of Postoperatıve Paın: Systematıc Analysıs”. Göbeklitepe Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 5, no. 9, Sept. 2022, pp. 30-41, doi:10.55433/gsbd.238. ULAKBİM TR DİZİN
  15. Güzel, A. , Tetik Metin, H. , Akyiğit, E. & Yava, A. Ameliyat Öncesi Açlık Hakkında Hemşirelerin Bilgi, Tutum Ve Uygulamalarının Güncel Rehberlere Uygunluğunun Değerlendirilmesi. Güncel Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2022: 2 (3) , 130-140 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jcnr/issue/74338/1149653 – ULAKBİM TR DİZİN
  16. Tamer, M., and Yava. “The Quality of Life of Patients After Liver Transplantation”. Annals of Medical Research, vol. 29, no. 2, Feb. 2022, pp. 139-43, https://annalsmedres.org/index.php/aomr/article/view/4060. ULAKBİM TR DİZİN
  17. Atay E, Pehlivan K, Koyuncu A, Yava Has the COVID-19 Pandemic Changed the Sleep Habits of Nursing Students? Journal of Turkish Sleep Medicine 2023;10:122-128 DO I: 10.4274/jtsm.galenos.2022.20591 – ULAKBİM TR DİZİN
  18. Polat O, Yava A, Koyuncu A. Insidious Hepatitis B Virus and Risk of Community Transmission: Case Report. 2023.2022-10-3Viral Hepatitis Journal 2022;28(3):117 -119 DO I: 4274/vhd.galenos. – ULAKBİM TR DİZİN
  19. Elmaoğlu E., Coşkun A. B., Solmaz F., Albayrak Akyiğit E., Çiğdem Z. COVID-19 Pandemi Sürecinde Çocuklardaki İnternet Bağımlılığının Beden Kitle İndeksi ve Ebeveynlik Stresine Etkisi.Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi. 2022; 3 (3): 55-77 DOI: 10.29228/llnursing.64517
  20. Coşkun A. B., Yüzer Alsaç S . Detectable Antibodies in Newborn Cord Blood Following Maternal COVID-19 Infection Before Pregnancy: A Case Report. J Health Rep Technol. 2022;8(4):e128799. DOI: 10.5812/jhrt-128799
  21. Dirgar E., Tosun B., Dokumuş, H. & Bülbül, T. (2022). Evaluating Nurses’ Knowledge of Pressure Injury Prevention: A Descriptive Study. Advances in Skin & Wound Care, 2022;35(4):1-6.
  22. Ozen, N., Celik A.S., Terzioglu F., Ozen V,  Ozmen Ö., Kose S., Tosun B., Dogan N., Ardic B., Cimen B.A., Kilic D., Uslu H. Prevention of microbial colonization of feeding tubes in the intensive care unit. Nursing in Critical Care, 2022; 1:1-10.
  23. Gungor, S., Akcoban, S., & Tosun, B. Evaluation of emergency service nurses’ patient handover and affecting factors: A descriptive study. International Emergency Nursing, 2022; 61: 101154.
  24. Ozen, N., Tosun, B., Sayilan, AA., Eyileten, T., Ozen, V., Ecder, T., Tosun, N. Effect of the arterial needle bevel position on puncture pain and postremoval bleeding time in hemodialysis patients: A self-controlled, single-blind study.Hemodialysis International. 2022;26(4):503-508. DOI: https://doi.org/10.1111/hdi.13044
  25. Sayılan S., Ozen V., Tosun B., Sayılan A.A., & Ozen N. An Evaluation of the PRE-DELIRIC (PREdiction ofDELIRium in ICu patients) Delirium Prediction Modelin Intensive Care Units in Turkey. Turk J Intensive Care, 2022, DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.48243.
  26. Bülbül, T. , Tosun, B. & Dirgar, E.  Determination of Factors Inhibiting the Physıcal Activity Status of Nursing Students in the Covid-19 Pandemic . International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences , 2022; 5 (1): 30-37 . DOI: 10.33438/ijdshs.1071378
  27. Tosun B., Unal N., Gungor S., Dusak İ., Porucu C., Yava A., Evaluation of nursesʼ knowledge about protective precautions and experiences in terms of various factors during Covid-19 pandemic. Central European Journal of Nursing and Midwifery 2022;13(4):763-774.
  28. Dirgar, E., Tosun, B., Papp, K., Dolanbay, BK., Olgun, N., & Özen N. Investigation of the Psychological Resilience of Health Sciences Students in Terms of Some Variables in the Novel Coronavirus (Covid-19) Pandemic. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2022; 4(2): 162-170.
  29. Tosun, B., Dusak, İ., Ünal N, Güngör, S., & Tosun, N. Investigation of Activities of Daily Living and Hospital Anxiety and Depression Levels of COVID-19 Patients: A Descriptive Study. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2022; 4(2), 171-179.
  30. Ünal N, Tosun B. Hemşirelik öğrencilerinin mobil öğrenme hazır bulunuşluk ve bireysel yenilikçilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2022;9(2):250-260.
  31. Karakız, E., & Tosun, B. Evaluation of Patients’ Health Literacy and Nursing Care Satisfaction Levels According to Some Descriptive Characteristics. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2022; 9(1): 48-56.
  32. ÇINAR D, OLGUN N, KOYUNCU A. Investigation of the Cultural Competence Levels of Diabetes Nurses. Clinical and Experimental Health Sciences.2022; 12(4).805-811
  33. PEHLİVAN K, AÇIKGÖZ E, KOYUNCU A, YAVA A. Determination of the Learning Styles of Nursing Studends: A Descriptive Study. International journal of Caring Sciences.2022; 15.1.39
  34. ÇINAR D, YAVA A, OLGUN N, KOYUNCU A, ETİ ASLAN F. Use of Herbal Products and Food Supplements of Type 2 Diabetes Patients. Health and Research Journal. 2022; 8(3).
  35. POLAT O, YAVA A, KOYUNCU A. Insidious Hepatitis B Virus and Risk of Community Transmission: Case Report. Viral Hepatititis Journal 2022; 28(3): 117-119.
  36. KOYUNCU A, YARDIMCI İ, YAVA A. Determination of the Preferred Methods and Obstacles of Nurses Working in Surgical Clinics in Providing Hand Hygiene During Care Practices.Kocaeli Med. J. 2022; 11(3):273-284.
  37. Köprülü, H.M., Avcı, S. (2022). Ekonomik şiddet ve kadın yaşamı. Göbeklitepe International Journal of Medical Sciences, 5(7): 56-65. http://dx.doi.org/10.55433/gsbd.115
  38. Güler, S., Kaplan, B., Dirgar, E., Avcı, S., Yiğit, F., Çiğdem, Z., Tilki, T., Şenel, E. (2022). Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin uykusuzluklarını etkileyen faktörlerin ve uykusuzluğun şiddetinin belirlenmesi. Gevher Nesibe Journal Of Medical & Health Sciences, 7(20): 42-51. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7133313
  39. Avcı, S., Temiz, E. N., Doğan, M., Köprülü, M. H. (2022). Covid-19 salgınında bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin meslektaş dayanışması. EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, 6(22), 581-601. https://doi.org/10.5281/zenodo.7220871
  40. Avcı, S., Ayık, M. (2022). Investigation of the relationship between health literacy and quality of life in cancer patients treated in the Oncology Clinic. Journal of International Health Sciences and Management, 8(16), 41-50 . https://doi.org/10.48121/jihsam.1149749 
  41. Avcı S., Demir E. The Relationship Between Intercultural Communicatıon Apprehension and Xenophobia in Healthcare Professionals, 7. International Zeugma Conference on Scientific Research, Online, Sözel Bildiri, January 21-23, 2022 Turkey, GAZİANTEP.
  42. Avcı S., Ayık E.M. Investigation of the Relationship between Health Literacy and Quality of Life in Cancer Patients Treated in the Oncology Clinic, 7th International Health Sciences and Management Conference, Sözel Bildiri, June 16-19, 2022 Turkey, ISTANBUL.
  43. Avcı S., Kaytan D. Kırsal kesimde yaşayan gebelerin kaygı düzeylerinin belirlenmesi. 7. Uluslararası 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sözel Bildiri, 22-25 Eylül 2022, KONYA.
  44. Arslan S., Avcı S. Hemşirelikte maneviyat ve manevi bakım. 7. Uluslararası 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sözel Bildiri, 22-25 Eylül 2022, KONYA.
  45. Avcı, S., Kaplan, B., Ortabağ, T., & Arslan, S. (2022). Üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin afet konusundaki bilgi ve bilinç düzeyleri. Afet ve Risk Dergisi, 5(1):94-108. https://doi.org/10.35341/afet.1034678
  46. Ortabağ T., Avcı S., Özdemir S., Dönmez E., Havlioğlu S., Açıkgöz E. (2022). The relationship between occupational fatigue and perceived stress level among nurses during the Covid-19 pandemic: A cross-sectional study from Turkey. Karya Journal of Health Science,  3(3): 331-337. https://doi.org/10.52831/kjhs.1186619
 1. AYTEKİN KANADLI, K., SAZAK, Y., TOSUN, N.: Çok Yönlü Geriatrik Değerlendirmede Multidisipliner Ekip Yaklaşımı ve Hemşirenin Rolü. Geriatrik Bilimler Dergisi, 4(1): 15-22, 2021.
 2. CAKIR KOCAK YELIZ, SEVIL UMRAN (2021). PRE-PERINATAL D.NEMDE UYGULANAN ‘GEBE MASAJI’NA BIR BAKIS. Ebelik ve Saglık Bilimleri Dergisi, 4(1), 66-76. (Kontrol No: 7111286)
 3. DİRGAR, E., TOSUN, B., BERŞE, S., TOSUN, N. Evaluating The Novel Coronavirus Infection Outbreak Surveillance Results in a State Hospital: A Retrospective Study. African Health Sciences (Q4), 21(3):1107-1116, 2021.
 4. Kilci Erciyas Seyme, SEVIL UMRAN (2021). Laktasyonu Artıran Y.ntemler:Hipnoemzirme. Ege Universitesi Hemsirelik Fakültesi Dergisi (EGEHFD), 37(3), 229-234., Doi:10.53490/egehemsire.637342 (Kontrol No: 7599289)
 5. SÜTÇÜ, H., BAYRAK, D., TOSUN, N.: Are Patients Losing Their Chance of Survival Because They Are Unaware of Having a Myocardial Infarction? A Phenomenological Study. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 15(3): 424-433, 2021.
 6. Tastekin Ouyaba Ayse, .zyürek pakize, SEVIL UMRAN (2021). The effect of an information, motivation, and behavioral skills model intervention on young women’s intention to get an HPV vaccine. PSYCHOLOGY, HEALTH & MEDICINE, Doi:10.1080/13548506.2021.1975780 (Yayın No: 7599312)
 7. Koyuncu A, Yava A. Et al. Effect of family presence on stress response after bypass surgery. Heart&Lung 2021: 50, 193-201. SCIE
 8. Tosun B, Yava A, et al. Addressing the effects of transcultural nursing education on nursing students’ cultural competence: A systematic review. Nurse Education in Practice Volume 55, August 2021, 103171 – SCIE
 9. A.1.1. Borekci G., Akdeniz D., Ozel A., Aksu D., Yılmaz M., Sari Yuksel A., Coskun A.B.,  Askan F., Yigit U., Tekgul N., Ozdemir O., Guner Emul T. Knowledge Levels of Vocational High School Students about Substance Addiction and Sexually Transmitted Diseases, J Curr Pediatr 2021;19:212-224. (ESCI) DOI: 10.4274/jcp.2021.0027
 10. Coskun A.B., Ciğdem Z., Polat S. Investigation of the Indirect (Secondary) Effects of COVID – 19 on Children, Turkiye Klinikleri J Pediatr. 2021;30(2):145-52.DOI: 10.5336/pediatr.2020-79685
 11. Coskun A.B., Elmaoğlu E. Evaluatıon Of The Anxıety Of Nursıng Students At A Foundatıon Unıversıty In Turkey. Göbeklitepe Sağlık Bilimleri Dergisi, 2021; 4, p. 41-56.DOI: 10.xx/ejons.39.
 12. Gungor S, Tosun B, Prosen M. The relationship between intercultural effectiveness and intercultural awareness and xenophobia among undergraduate nursing and vocational schools of health services students: A descriptive study. Nurse Education Today. 2021; 107: 105104.
 13. Dirgar E, Tosun B, & Arslan S. Evaluation of Turkish nurses’ attitudes to workplace incivility. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2021;12(1), 215-224.
 14. Özkaptan BB, Tosun B, Dirgar E, & Özen N. Validity and reliability study of the Turkish version of the Eye Care Clinical Competence Questionnaire related to eye care of intensive care patients by nurses. Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2021;12(3), 449-457.
 15. Tosun B, Ünal N, Özen N, & Atalay F. Comparison of Dosage Loss Between Medications Crushed with Two Different Methods by Two Nurses: An In Vitro Study. Bezmiâlem Science, 2021;9(1): 106-111.
 16. Tosun B, BENEFITS Grp. Addressing the effects of transcultural nursing education on nursing students’ cultural competence: A systematic review. Nurse Education in Practice. 2021;55:103171.
 17. Unal N, Tosun B, Aslan O, Tunay S. Effects of Vapocoolant Spray Prior to SC LMWH Injection: An Experimental Study. Clinical Nursing Research,  2021; 30: 127-134 Doi: https://doi.org/10.1177/1054773818825486.
 18. Ozen N, Cepken T, & Tosun B. Do biochemical parameters and intradialytic symptoms affect post‐dialysis recovery time? A prospective, descriptive study. Therapeutic apheresis and dialysis. 2021;25(6):899-907.
 19. Dirgar E, Tosun B, Berşe S, & Tosun N. Evaluating the Novel Coronavirus infection outbreak surveillance results in a state hospital: a retrospective study. African Health Sciences. 2021;21(3), 1107-1116.
 20. Ozdemir S, Gencbas D, Tosun B, Bebis H, Sinan, Ö. Musculoskeletal Pain, Related Factors, and Posture Profiles Among Adolescents: A Cross-Sectional Study From Turkey. Pain Management Nursing, 2021; 22:522-530 Doi: https://doi.org/10.1016/j.pmn.2020.11.013.
 21. Tosun B, Pörücü C, Karadurmuş N, & Ünal N. İmmünoterapi Alan Kanser Hastalarında İlaç Tedavisine İnancı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2021; 12(2): 251-259.
 22. Gungor S, Tosun B, Unal N, & Dusak I. Evaluation of dyspnea severity and sleep quality in patients with novel coronavirus. International Journal of Clinical Practice, 2021;75(10): e14631.
 23. Avcı, S., Güler S., Kütük, B., Polat, N. P., Demir, M. (2021). Üniversite öğrencilerinin kadına yönelik aile içi şiddet hakkında bilgi ve tutumlarının incelenmesi. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, (52), 63-83. DOI: 10.17498/kdeniz.1004797
 24. Avcı, S., Dokumuş, H. (2021). Toplum sağlığını etkileyen zıt kavramlar: Çevre sağlığı ve kirliliği. EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, 5(20), 793-804. Doi Number: http://dx.doi.org/10.38063/ejons.
 25. Avcı S., Dürmüş G., Dirgar E., Kaplan B., Güler S. Bir Anaokuluna Kayıtlı 3-6 Yaş Grubu Çocukların Büyüme ve Gelişme Durumlarının Değerlendirilmesi, 2.Uluslararası 3.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Sözel Bildiri, 7-9 Ocak 2021, ANKARA.
 26. Avcı S., Çiğdem Z., Havlioğlu S., Demir F., Yılmaz T. Sağlık Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Akılcı Olmayan Antibiyotik Kullanımı Hakkında Bilgi ve Tutum Düzeylerinin İncelenmesi, 2.Uluslararası 3.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Sözel Bildiri, 7-9 Ocak 2021, ANKARA.
 27. Avcı S., Çiğdem Z., Güler S., Işıl Ö., Ortabağ T. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Ortoreksiya Nervoza Eğilimi ve Etkileyen Faktörler, 2.Uluslararası 3.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Sözel Bildiri, 7-9 Ocak 2021, ANKARA.
 28. Köprülü H.M., Avcı S., Coşkun B.A. Ekonomik Şiddetin Kadın Yaşamındaki Rolü. 2. Uluslararası Göbeklitepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Online, Sözel Bildiri, 6-8 Mayıs 2021, ŞANLIURFA.
 29. Ortabağ T., Avcı S., Dönmez E., Özdemir S., Havlioğlu S., Açıkgöz E. The Relationship Between Occupational Fatigue And Perceived Stress Level Among Nurses During The Covid-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study From Turkey.  3. International Confererence Health Care-A Contrubition to the quality of life. Online, Sözel Bildiri, 7-8 Haziran 2021, BULGARİSTAN.
 30. Köprülü H. M., Potur Ç. D., Hacıoğlu F., Avcı S., Covid-19 anksiyetesinin primiparlarda emzirme öz-yeterlilik ve emzirme motivasyonuyla olan ilişkisi, 3. Uluslararası 4. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Çevrimiçi, Sözel Bildiri, 16-17 Eylül 2021, ANKARA.
 31. Avcı S., Temiz N. E., Doğan M., Köprülü H. M. Colleague Solidarity of Nurses Working at a University Hospital During the COVID-19 Pandemic. 5. International Conference on Covid-19 Studies, Online, Sözel Bildiri, September 24-25, 2021, Turkey, ANKARA.
 32. Avcı S., Ortabağ T., Ulusal H., Taysi S. The effect of domestic violence during pregnancy on cortisol hormone release, breastfeeding, and newborn. 2. International Interdisciplinary Violence Conference, Online, Sözel Bildiri, September 24-25, 2021, İSTANBUL.
 33. Avcı S., Dokumuş H. Contrastıng Concepts Affectıng Publıc Health: Envıronment Health And Pollutıon, Ispec Internatıonal Congress On Envıronment, Dısaster And Forest. October 20-21, 2021 Online, Sözel Bildiri. Turkey, ADANA.
 34. Avcı S., Dürmüş G., Dirgar E., Güler S., Kaplan B. (2021). Bir anaokuluna kayıtlı 3-6 yaş grubu çocukların büyüme ve gelişme durumlarının değerlendirilmesi. Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi, 3(1):1-10.
 35. Kaplan B., Ortabağ T., Güler S., Dirgar E., Avcı S., Barlık M. (2021). Birinci ve dördüncü sınıf hemşirelik bölümü öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları: Bir vakıf üniversitesi örneği. Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi, 3(1):33-38.
 36. Avcı S, Mutlu S, Yiğit F. (2021). Evli kadınların aile planlaması yöntem tercihlerine etki eden faktörler. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(2):128-138.
 37. Güler, S., Dirgar E., Kaplan, B., Avcı, S., Çiğdem, Z. (2021). Yoğun bakım hemşirelerinin İletişim becerilerinin değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 9(3):1014-1026.
 1. AMANAK KEZIBAN, SEVIL UMRAN (2020). Uriner Inkontinansın Kadınların Yasam Doyumu ve Sosyal Kaygı Düzeylerine Etkisi: Vaka-Kontrol Calısması. Düzce Universitesi Saglık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(2), 217-222., Doi: 10.33631/duzcesbed.552334 (Kontrol No: 7111281)
 2. BERŞE, S., TOSUN, B., TOSUN, N.: Periferik İntravenöz Katetere Bağlı Flebit Oranının ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, DEUHFED, 13(3): 160-169, 2020.
 3. KILINÇ, F., TOSUN, N.: Hemşirelerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tanımlayıcı Bir Araştırma. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(2): 207-215, 2020.
 4. SEVIL UMRAN, BAYRAM DEGER VASFIYE, YUCEL ALI SERDAR, GURKAN AYCA, ÖZTAS DILEK, KORKMAZ MURAT, ABAY PERIHAN (2020). C-SECTION PREFEREANCE REASONS OF WOMEN: A SCALE DEVELOPMENT STUDY. INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS, 0(35),16-32., Doi: 10.17363/SSTB.2020.35.2 (Yayın No: 7111243)
 5. Coskun A.B., Yiğit R. Investigation of Relationship Between Levels of Self-Efficacy and Self-Care in Middle School Adolescents in Turkey, International Journal of Health and Life Sciences, 2020;6(2):e106130. DOI: 10.5812/ijhls.106130
 6. Tosun B, Sinan O. Knowledge, attitudes, and prejudices of nursing students about the provision of transcultural nursing care to refugees: A comparative descriptive study. Nurse Education Today. 2020;85:104294. doi: https://doi.org/10.1016/j.nedt.2019.104294.
 7. Berşe S., Tosun B., & Tosun N. Periferik intravenöz katetere bağlı flebit oranının ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 2020;13(3): 160-169.
 8. Tosun B., Arslan B.K., & Özen, N. Periferik Venöz Kateter Kaynaklı Flebit Gelişme Durumu ve Hemşirelerin Kanıta Dayalı Uygulamalara İlişkin Bilgi Düzeyleri: Nokta Prevalans Çalışması. Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences,2020; 12(1):72-82.
 9. KOYUNCU A, YAVA A, YAMAK B, ORHAN N. Effect of Family Presence on Stress Response After Bypass Surgery.Heart&Lung.2020(50):1-9.
 10. Avcı, S., Kaplan, B., Ortabağ, T. (2020). Hemşirelik bölümündeki öğrencilerin afet konusundaki bilgi ve bilinç düzeyleri. Resilience Journal, 4(1):89-101.
 11. Kaplan B., Dirgar E., Avcı S., Güler S., Ortabağ T., Özkurt E., Tekkanat T. (2020). Hemşirelik bölümü erkek öğrencilerinin aile planlaması hakkında bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi: Bir vakıf üniversitesi örneği. Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi, 2(3):107-113.
 1. Açıkgöz E,Özbaş G.D. (2019) Ruhsal Hastalıklarda Agresyon. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi. 1(1): 61-65.
 2. AMANAK KEZIBAN,BULUT SUREYYA,SEVIL UMRAN (2019). EBELIK .GRENCILERININKLINIK UYGULAMALARDA KARSILASTIKLARIEMZIRME SORUNLARI, C.ZUM UYGULAMALARI VE PROBLEMCÖZME BECERILERININ INCELENMESI. ULUSLARARASI HAKEMLI HEMSIRELIK ARASTIRMALARI DERGISI, Doi: 10.17371/UHD.2019.1.7 (Kontrol No: 5085015)
 3. AMANAK KEZIBAN,SEVIL UMRAN,karacam zekiye (2019). The impact of prenatal education based on the Roy adaptation model ongestational hypertension, adaptation to pregnancy and pregnancy Journal Of Pakistan Medical Association, 69(1) (Yayın No: 5084865)
 4. GUNERI SEZER,SEVIL UMRAN (2019). Obstetrik Becerilerin Gelistirilmesinde Gerçeklige Yakınlıgı Yüksek Dogum Simülat.rü Kullanımının Hemsirelik .grencilerinin Memnuniyet ve Performansı Uzerine Etkisi. FNJN Florence Nightingale Journal of Nursing, 27(1), 1-16. (Kontrol No: 5084882)
 5. GURKAN AYCA,YUCEL ALI SERDAR,SEVIL UMRAN,TALAS MUSTAFA,korkmaz murat,küçüközkan, yasemin (2019). INDIVIDUAL ANTIDEPRESSANT USE AND ITSANALYSIS FOR OECD COUNTRIES.INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS, HEALTH AND MEDICAL SCIENCES(32), Doi: 10.17363/SSTB.2019.32.5 (Yayın No: 5459828)
 6. Korkmaz Murat, KIRIK ALI MURAT,YUCEL ALI SERDAR,SACAN SELVINAZ,SEVIL UMRAN,GUNER ÖZLEM,CELIK NIGAR (2019). Investigation of Non-Formal Education Activities Conducted by Public Institutions and NGOs. Modern Journal of Language Teaching Methods, 9(1), Doi:10.26655/mjltm.2019.1.1 (Yayın No: 4730108)
 7. ÖZTURK CAN HAFIZE,BAYKAL AKMESE ZEHRA,CAKIR KOCAK YELIZ,.CALAN DILEK,ALP DAL NURSEL,SEVIL UMRAN (2019). Factors Affecting Perceived Stress and Self-Care Agency Pregnant Women. The International Institute for Science, Technology and Education (IISTE), Doi:10.7176/JHMN (Yayın No: 5085003)
 8. UNSAL ATAN SENAY,GULEC SATIR DUYGU,ÖZTURK RUSEN,KAVLAK OYA,SARUHAN AYNUR,ER YÜKSEL, Ç., ÇINAR, F.İ., ÇINAR, , YILMAZ, S., TOSUN, N., PAY, S.:  SALIH (2019). “Reality of living with familial mediterranean fever identity”: A phenomenological study. Gulhane Medical Journal, 61, 33-40, 2019.
 9. Sinan O, Kucuk S, Tosun B, Uludasdemir D, Kucuk M. Parenting Strategies for Eating and Activity Scale (PEAS): Turkish validity and reliability study. Progress in Nutrition, 2019;21(2):413- 420
 10. Tosun B, Cinar F I, Topcu Z, Masatoglu B, Ozen N, Bagcivan G, Kilic O, Demirci C, Altunbas A, Sonmez A. Do patients with diabetes use the insulin pen properly? African Health Sciences, 2019;19(1):1628-1637
 11. Tor Ö, Mert G, Tosun B. Yoğun Bakım Hastalarına Verilen Pozisyonların Hemodinamik Ölçümlere Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. DEUHFED 2019;12(1):15-20.
 12. Güler, S., Avcı, S., Kaplan, B., Yiğit, F., Akkurt, H. (2019). Knowledge and opinions on nurses’ Team Work’s. Medicine Science, 8(3):655-660.
 13. Avcı S., Kaplan B., Ortabağ T., Akı E.M., Yönder T. Hemşirelik bölümündeki öğrencilerin afet konusundaki bilgi ve bilinç düzeyleri, The level of knowledge and awareness of nursing students about disasters. Internatıonal Disaster & Resilience Congress, Sözel Bildiri, June 26-28 2019/ Turkey, ESKİŞEHİR.
 14. Kaplan B., Dirgar E.,  Avcı S., Ortabağ T., Barlık M., Durmaz Y., Oğulkanmış E. Bir Vakıf Üniversitesindeki 1. ve 4. Sınıf Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları, INCARE 1. Uluslararası Hemşirelik Kongresi, Sözel Bildiri, 1-3 Kasım 2019, GAZİANTEP.
 15. Kaplan B., Dirgar E.,  Avcı S., Güler S., Ortabağ T., Özkurt E., Tekkanat T. Bir Vakıf Üniversitesinde Okuyan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Erkek Öğrencilerinin Aile Planlaması Hakkında Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi, INCARE 1. Uluslararası Hemşirelik Kongresi, Sözel Bildiri, 1-3 Kasım 2019, GAZİANTEP.
 16. Avcı S., Dirgar E., Kaplan B., Ortabağ T., Okumuş N.S., Sert S. Gaziantep Tıp Fakültesi’nde Çalışan Hemşirelerin Afet Konusundaki Bilgi ve Bilinç Düzeyleri, 6. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sözel Bildiri, 19-21 Aralık 2019, ANKARA.
 1. BAYRAK, D., TOSUN, N.: Determination of Nursing Activities For Prevention of Heart Attack and Stroke in Hypertension Patients. International Journal of Caring Sciences, 11(2): 1073-1082, May-August 2018.
 2. UNVER, V., BAŞAK, T., TAŞTAN, S., KÖK, G., GÜVENÇ, G., DEMİRTAŞ, A., AYHAN, H., KÖSE, G., İYİGÜN, E., TOSUN, N.: Analysis of The Effects of High-Fidelity Simulation on Nursing Students’ Perceptions of Their Preparedness for Disaster. International Emergency Nursing (Q1), 38:3-9, 2018.
 3. ÜNVER, V., BAŞAK, T., AYHAN, H., ÇINAR, F.İ., İYİGÜN, E., TOSUN, N., TAŞTAN, S., KÖSE, G.: Integrating Simulation Based Learning Into Nursing Education Programs: Hybrid Simulation. Technology and Health Care (Q4), 26(2): 263-270, 2018.
 4. Çınar D, Yava A. Validity and reliability of functional assessment of chronic illness treatment-fatigue scale in Turkish patients with type 2 diabetes. Endocrinología, Diabetes y Nutrición, Volume 65, Issue 7, August–September 2018, Pages 409-417. – SCIE https://doi.org/10.1111/jocn.16769 – SCIE
 5. Koyuncu, Aynur et al. “Determination of food intake and the factors affecting food intake in perioperative period in patients who undergo open heart surgery.” Turk gogus kalp damar cerrahisi dergisi vol. 26,2 214-222. 30 Apr. 2018, doi:10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15787 – SCIE
 6. Tosun B, Aslan Ö, Tunay S, Preoperative position splint versus skin traction in patients with hip fracture: An experimental study. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 2018;28: 8-15 (Doktora Tezinden üretilmiştir) (Toplam Puana dahil edilmiş, Zorunlu Puana dahil edilmemiştir.)
 7. Ertürk İ, Yıldız B, Karadurmuş N, Tosun B, Esen R, Sürmeli ZG, Başgöz B, Özaydın Ş,  Hançerlioğulları O, Ürün Y, Erdem G. Retrospective analysis of patients with relapsed or refractory germ cell tumors treated with autologous hematopoietic stem cell transplantation. Gülhane Medical Journal, 2018; 60 (4): 130-135.
 8. Ertürk İ,  Yıldız B, Karadurmuş N, Tosun B, Esen R, Acar R, Urkan M, Erdem G. Retrospective analysis of long-term survival after combination treatment with gemcitabine, oxaliplatin and paclitaxel in patients with refractory or relapsed testicular cancers. Gülhane Medical Journal, 2018; 60(4): 145-150.
 9. KOYUNCU A, YAVA A, ETİ ASLAN F. Determination of food intake and the factors affecting food intake in perioperative period in patients who undergo open heart surgery. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery.2018;26(2):214-222.
 10. Tonguz N.R., Avcı S. Düğüne değil okula: Bir hemşire bir kadını, bir kadın bir nesili kurtarabilir, I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Poster Bildiri, 22-24 Mart 2018, İSTANBUL.
 11. Kılınç S., Çiçek B., Avcı S. İnfertil çiftlerin yaşadığı sorunlarla baş etmede aile desteğinin önemi, I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Poster Bildiri, 22-24 Mart 2018, İSTANBUL.
 12. Avcı S., Tatlıbadem B., Dirgar E., Güler S., Ortabağ T. Adölesanların Cep Telefonu   Kullanma Durumlarının Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Poster Bildiri, 23- 26 Nisan 2018, ANKARA.
 13. Güler S., Avcı S., Yiğit F., Ortabağ T. (2018). 0-12 aylık bebeği olan annelerin bebek bakımında başvurdukları geleneksel uygulamalar ve tutumlarının belirlenmesi. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi,  4(1):35-50.