Koordinatörlükler – Bölüm Temsilcilikleri | Hemşirelik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HEMŞİRELİK

Koordinatörlükler – Bölüm Temsilcilikleri

Koordinatörlük Ad- Soyad
Sınav Koordinatörlüğü                                                                                        Prof. Dr. Ayla YAVA

Arş. Gör. Kadriye PEHLİVAN  

Öğrenci: Elif Melisa SABANCIOĞLU

Ders Programı Koordinatörlüğü                                                                         Doç. Dr. Betül TOSUN

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi DİRGAR

Öğrenci: Hüseyin TOSUN

Akademik Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü                                          Dr. Öğr. Üyesi Aynur KOYUNCU

Öğrenci: Abdullah CAN

AR-GE Koordinatörlüğü                                                                                      Prof. Dr. Nermin OLGUN

Öğrenci: Evin KILINÇ

Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü                                                           Prof. Dr. Nuran TOSUN

Dr. Öğr. Üyesi Aynur KOYUNCU

Öğrenci: Kevser Nur YILMAZ

Medya-Web Koordinatörlüğü Bölüm Sorumlusu                                           Dr. Öğr. Üyesi Betül KAPLAN

Arş. Gör. Adnan Batuhan COŞKUN

Öğrenci: Berkay KURT

Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü                                                     Dr. Öğr. Üyesi Sezer AVCI

Arş. Gör. Eda AÇIKGÖZ

Öğrenci: Nisa Nur Özbay

Hemşirelik Bölümü ERASMUS Koordinatörü                                               Doç. Dr. Betül TOSUN

Arş. Gör. Adnan Batuhan COŞKUN

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü                                                                            Arş. Gör. Eda AÇIKGÖZ

Öğrenci: Zehra BOZTEPE

Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü                                                                   Arş. Gör. Adnan Batuhan COŞKUN

Öğrenci: Çağrı ELİTAŞ

Klinik Çalışma Koordinatörlüğü                                                                    Dr. Öğr. Üyesi Zerrin ÇİĞDEM

Öğrenci: Özge Nur DEMİR