Koordinatörlükler – Bölüm Temsilcilikleri | Hemşirelik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HEMŞİRELİK

Koordinatörlükler – Bölüm Temsilcilikleri

Koordinatörlük Ad- Soyad
Sınav Koordinatörlüğü                                                                                        Prof. Dr. Ayla YAVA

Arş. Gör. Kadriye PEHLİVAN  

Öğrenci: Meryem DANDAN

Ders Programı Koordinatörlüğü                                                                         Doç. Dr. Betül TOSUN

Dr. Öğr. Üyesi A. Batuhan COŞKUN

Öğrenci: Elif Melisa SABANCIOĞLU

Akademik Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü                                          Dr. Öğr. Üyesi Aynur KOYUNCU

Arş. Gör. Kadriye PEHLİVAN  

Öğrenci: Elif Melisa SABANCIOĞLU

AR-GE Koordinatörlüğü                                                                                      Prof. Dr. Nermin OLGUN

Arş. Gör. Cebrail BURAN

Öğrenci: Nisa Nur SARI

Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü                                                           Prof. Dr. Nuran TOSUN

Dr. Öğr. Üyesi Aynur KOYUNCU

Öğrenci:

Medya-Web Koordinatörlüğü Bölüm Sorumlusu                                           Arş. Gör. Cebrail BURAN
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü                                                     Dr. Öğr. Üyesi Sezer AVCI

Öğrenci: Güler ARPACI

Hemşirelik Bölümü ERASMUS Koordinatörü                                               Doç. Dr. Betül TOSUN

Dr. Öğr. Üyesi A. Batuhan COŞKUN

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü                                                                            Arş. Gör. Eda AÇIKGÖZ

Öğrenci:

Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü                                                                   Dr. Öğr. Üyesi A. Batuhan COŞKUN

Öğrenci:

Klinik Çalışma Koordinatörlüğü                                                                    Prof. Dr. Ümran SEVİL

Öğrenci: