Koordinatörlükler – Bölüm Temsilcilikleri | Hemşirelik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HEMŞİRELİK

Koordinatörlükler – Bölüm Temsilcilikleri

Koordinatörlük Ad- Soyad
Sınav Koordinatörlüğü                                                                                        Prof. Dr. Ayla YAVA

Arş. Gör. Kadriye PEHLİVAN  

Öğrenci: Meryem DANDAN

Ders Programı Koordinatörlüğü                                                                         Doç. Dr. Betül TOSUN

Dr. Öğr. Üyesi A. Batuhan COŞKUN

Öğrenci: Elif Melisa SABANCIOĞLU

Akademik Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü                                          Dr. Öğr. Üyesi Aynur KOYUNCU

Arş. Gör. Kadriye PEHLİVAN  

Öğrenci: Elif Melisa SABANCIOĞLU

AR-GE Koordinatörlüğü                                                                                      Prof. Dr. Nermin OLGUN

Arş. Gör. Cebrail BURAN

Öğrenci: Nisa Nur SARI

Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü                                                           Prof. Dr. Nuran TOSUN

Dr. Öğr. Üyesi Aynur KOYUNCU

Medya-Web Koordinatörlüğü Bölüm Sorumlusu                                           Arş. Gör. Cebrail BURAN
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü                                                     Dr. Öğr. Üyesi Sezer AVCI

Öğrenci: Güler ARPACI

Hemşirelik Bölümü ERASMUS Koordinatörü                                               Doç. Dr. Betül TOSUN

Dr. Öğr. Üyesi A. Batuhan COŞKUN

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü                                                                            Arş. Gör. Eda AÇIKGÖZ
Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü                                                                   Dr. Öğr. Üyesi A. Batuhan COŞKUN
Klinik Çalışma Koordinatörlüğü                                                                    Prof. Dr. Ümran SEVİL