HEMŞİRELİK

Formlar ve Dilekçeler

HEMŞİRELİK BECERİ LABORATUVARI KULANIM TALİMATI

AMAÇ: Hemşirelik Beceri Laboratuvarı kullanım kurallarını belirlemektir.

SORUMLULAR: Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üye ve Elemanları

UYGULAMA:

Genel Kurallar

 • Hemşirelik beceri laboratuvarı, sadece hemşirelik bölümü öğretim elemanlarınca kullanılabilir.
 • Hemşirelik Beceri Laboratuvarının amacı dışında kullanılması yasaktır.
 • Hemşirelik Beceri Laboratuvarı aşağıda belirtilen talimatlara uygun olarak kullanılacaktır.

LABORATUVARDA ÇALIŞMA TALİMATI

 1. Laboratuvarda çalışma kuralları konusunda tüm personel ve öğrencilere bilgi verilmelidir.
 2. Laboratuvarda çalışırken mutlaka önlük giyilmeli ve yiyecek içecek maddeleri ile laboratuvara girilmemelidir.
 3. Öğrencilerin yanlarında bir öğretim üyesi ve görevlisi olmadan laboratuvarda yalnız kalmamasına dikkat edilmelidir.
 4. Laboratuvarda yapılan eğitim ve öğretim faaliyetlerine göre ortaya çıkan atıklar uygun bir biçimde toplanmalıdır (örn: Kesici delici aletler, ilaçlar)
 5. Su muslukları ve elektrik düğmeleri çalışmadığı hallerde kapalı tutulmalıdır.
 6. Laboratuvarda sessiz olunmalıdır. Herhangi bir laboratuvar eğitim malzemesi ile şaka yapılmamalıdır.
 7. Laboratuvarda meydana gelen her türlü olay sorumlu öğretim üye ve elemanlarına bildirilmelidir.
 8. Laboratuvardan sorumlu öğretim üye ve elemanlarının izni olmadan herhangi bir eğitim materyali (demirbaş veya sarf malzemesi) dışarı çıkarılmamalıdır.
 9. Çalışma bittikten sonra malzemeler uygun şekilde temizlenmeli ve laboratuvarın genel düzenine uygun şekilde yerine yerleştirilmeli ve bir sonraki kullanım için uygun halde bırakılmalıdır.
 10. Laboratuvar kullanılmadığı zamanlarda izinsiz giriş çıkışların önüne geçilmesi için kapalı tutulmadır.
 11. Olası bir yangın olasılığına karşı gerekli önlemler alınmış olmalıdır. Yangın söndürücü kullanıma hazır ve ulaşılabilir bir yerde olmalıdır. Kullanımı konusunda tüm personel eğitimli olmalıdır.
 12. Her kullanımdan sonra ve gerektiğinde sorumlu temizlik personeli tarafından uygun malzeme ve yöntemler kullanılarak düzenli temizliği yapılmalıdır.