Bölüm Başkanının Mesajı | Hemşirelik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HEMŞİRELİK

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler ve Öğrenci Adayları;

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik bölümü olarak öğrencilerimizi; birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede; eğitim, uygulama, araştırma, yönetim ve liderlik rollerini etkin şekilde kullanabilecek, evrensel değerler sahip bir anlayışla yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Bölümümüzü eş değer programlardan ayıran en önemli özelliği yedi bilim dalında güçlü akademik kadrosunun varlığı ve uygulama alanlarının genişliğidir. Lisans ders müfredatımızın yaklaşık üçte ikisini klinik ve sahada uygulamasını içermektedir. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı birçok okula göre düşüktür. Öğrencilerimiz öğretim elemanları eşliğinde uygulamalarını yapabilmektedir. Bölümümüze ait beceri ve ileri teknoloji simülasyon laboratuvarlarının varlığı öğrencilerimizin hemşirelik girişimlerinde tam beceriye sahip olduktan sonra gerçek hasta ile uygulamaya çıkabilme olanağı sağlamaktadır.

Teorik dersler, laboratuvar ve uygulama alanlarından oluşan hemşirelik programımız üniversite eğitiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları kazandıracak, sosyal, kültürel gelişim sağlayacak nitelikte hazırlanmıştır. Hızla gelişen, iş bulma garantisi olan meslekler arasında ilk sıralarda olan hemşirelik mesleğinin akademik kariyer açısından da çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Mezun olan meslektaşlarımız, lisansüstü eğitimlerine bölümümüzde devam edebilme olanağına sahiptirler.

Topluma faydalı olma bilinci ile hareket etmekte olduğumuz okulumuzda siz yeni adayları aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız.  Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar ve artarak devam eden başarılarla dolu yıllar dilerim.

Prof. Dr. Ayla Yava