İntern Öğrencilerimiz İçin Simülatör Destekli Temel Yoğun Bakım Kursu | Hemşirelik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HEMŞİRELİK

İntern Öğrencilerimiz İçin Simülatör Destekli Temel Yoğun Bakım Kursu

İntern Öğrencilerimiz İçin Simülatör Destekli Temel Yoğun Bakım Kursu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü tarafından 13.04.2016 tarihinde bir günlük “Yüksek Teknolojili Simülatör Destekli Yoğun Bakım Eğitimi” Kursu düzenlendi. Prof. Dr. Ayla Yava ve Uzm. Hem. Aynur Koyuncu koordinatörlüğünde düzenlenen kurs programında Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Köçkar, Arş. Gör. Mehmet Eren GÖKÇEN, Hem. Mehmet BARAN ve Arş. Gör. Merve DALAK da düzenleyici ve eğitici olarak yer aldılar. Yoğun bakımda hemşirelerin en fazla gereksinim duyduğu, fizik muayene, solunum ve kalp sesleri, Temel EKG, Ritm Bozuklukları, Temel ve İleri Yaşam Desteği, Defibrilasyon-Kardiyoversiyon konuları teorik ve uygulamalı olarak yüksek teknolojili gerçek insan tepkileri verebilen simülatör maketi üzerinde gösterildi. Katılımcıların da her bir uygulamayı simülatör üzerinde yapmaları sağlanarak sürdürülen eğitimin yoğun bakım bilgi ve becerilerini geliştirmede oldukça yararlı olduğu ifade edildi. Katılımcılara kurs katılım belgesi verilerek program tamamlandı.