Alan Seçmeli Ders İçerikleri | Hemşirelik | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HEMŞİRELİK

Alan Seçmeli Ders İçerikleri

Alan Seçmeli Ders İçerikleri

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
ALAN SEÇMELİ DERS KATALOĞU
3.YARIYIL
HEM 231 SOLUNUM YÖNETİMİ
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2+uygulama saati:0 (Kredi:2+ACTS:4)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
-Solunumda Temel Kavramlar: Solunum sisteminin yapı ve fonksiyonları, Solunum işi, Solunum yetmezliğine yol açan durumlar, Solunum sistemi fizik muayenesi, Solunumun objektif göstergeleri, Hava yolu tıkanıklıkları ve hava yolu yönetimi, Mekanik Ventilasyonda Temel Kavramlar, Mekanik Ventilasyonda Temel Kavramlar, MV Endikasyonları ve Komplikasyonları, MV Modları, Non-invaziv MV, MV’den ayırma, MV’deki hastanın genel bakımı, Evde MV’li hasta bakımı.
 
HEM217 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2 +uygulama saati:0 (Kredi:2+ACTS:4)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
-Sağlık Kavramı ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetlerinde Örgütlenme, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Düzeyleri, Hastane Yönetim Süreci, Hastaneler Açısından Yönetimin Özellikleri, Hastane Organizasyon Yapıları, Hastane Organizasyon Yapısına İlişkin Ülke Örnekleri,Sağlık Hizmetleri Finansmanı, Sağlık Sistemlerine Göre Finansman, Sağlık Sigortacılığı,Sağlık Ekonomisi ve Temel Kavramları,Sağlık İletmelerinde Halkla İlişkiler, Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Hizmetlerinde Kapasite, Üretim ve Süreç Yönetimi.
 
HEM233 TAMAMLAYICI ALTERNATİF TIP
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2 +uygulama saati:0 (Kredi:2+ACTS:4)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
-Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp( CAM ), Dünyada ve Türkiye’de Tamamlayıcı Tedavilerin Tarihsel Gelişimi, Hastalıklarda Tamamlayıcı – Alternatif Tıp Kullanımı ve Önemi, Tamamlayıcı Alternatif Tıp’ın Etik Boyutu, Tamamlayıcı Ve Alternatif Yöntemlerde Hemşirenin Rolü, Tamamlayıcı Terapi Yöntemleri, Masaj, Refleksoloji, Aromaterapi, Terapötik dokunma, Müzikle Terapi, Bitkisel terapiler, Beslenme terapileri, Akupunktur.
 
HEM219 SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2 +uygulama saati:0 (Kredi:2+ACTS:4)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
-Sağlık ve hastalıkla ilgili temel kavramlar, eri toplama, Tanılama, Planlama, ygulama, Değerlendirme Yöntemleri, Duyu Organları ve Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi, Solunum Sisteminin Değerlendirilmesi, Kalp ve Dolaşım Sisteminin Değerlendirilmesi, Boşaltım Sisteminin Değerlendirilmesi, Sindirim sisteminin değerlendirilmesi, Sinir Sisteminin Değerlendirilmesi, Baş, Boyun ve Ekstremitelerin Değerlendirilmesi, Y eni doğan fiziksel değerlendirmesi, Çocukta fiziksel değerlendirme, Fiziksel muayene becerileri: İnspeksiyon, Palpasyon, Perküsyon, Oskültasyon, Olfaksiyon, Vaka çalışmaları.
 
HEM221 PSİKOLOJİ
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2 +uygulama saati:0 (Kredi:2+ACTS:4)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
-Psikoloji Nedir?, Duyum ve Algı, Öğrenme, Bellek, Duygular, Motivasyon, Zeka, Kişilik, Gelişim Psikolojisi, Anormal Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Kültürel Psikoloji, Klinik Psikoloji.
 
4. YARIYIL
HEM216 BAKIM TEKNOLOJİLERİ
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat: 2+uygulama saati:0 (Kredi:2+ACTS:4)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
-Teknolojik Gelişimin Hemşirelik Eğitimi ve Uygulamalarındaki Yeri, Hemşirelik Eğitimi ve Bilgisayar, Yara bakımına ilişkin hemşirelik bakım teknolojileri, Parenteral girişimlere ilişkin hemşirelik bakım teknolojileri, Solunum sistemine ilişkin hemşirelik bakım teknolojileri, Sindirim sistemine ilişkin hemşirelik bakım teknolojileri, Boşaltım sistemine ilişkin hemşirelik bakım teknolojileri, Boşaltım sistemine ilişkin hemşirelik bakım teknolojileri, Hareket Aktivitelerine ilişkin hemşirelik bakım teknolojileri, İlkyardım ve Acil Kurtarma İlişkin hemşirelik bakım teknolojileri, İlkyardım ve Acil Kurtarma İlişkin hemşirelik bakım teknolojileri, Protez ve Ortopedi İmplantları İlişkin hemşirelik bakım teknolojileri.
 
HEM220 YARA BAKIMI VE STOMATERAPİ
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat: 2+uygulama saati:0 (Kredi:2+ACTS:4)
Ders içeriği (Teorik derslerden oluşur)
Yara bakımında temel kavramlar ve Yara fizyopatolojisi, Yara iyileşmesi, Yara tipleri: Akut Yaralar, Yara tipleri: Kronik Yaralar, Cerrahi yaralar, Cerrahi yaralarda hemşirelik bakımı, Diyabetik yaralar, Yara bakım ürünleri, Stoma, Stoma tipleri, Stoma hemşireliği, Yanık yarası ve bakımı.
 
HEM222 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat: 2+uygulama saati:0 (Kredi:2+ACTS:4)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
-Hastane enfeksiyonları sürveyansı tanım ve amacı, Yataklı tedavi kurumlarında enfeksiyon kontrolü yasal düzenlemeleri, Hastane enfeksiyonlarının önemi, El hijyeni, Asepsi, Antisepsi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları, El hijyeni, Asepsi, Antisepsi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları, Sağlık çalışanlarında enfeksiyon kontrol önlemleri, Enfeksiyonu önleme, İzolasyon, tıbbi atıkların yok edilmesi, Kateter enfeksiyonları ve buna bağlı bakteriyemiler, Kan yolu ile bulaşan hastalıklarda kontrol, Uygun antibiyotik kullanımı, Enfeksiyon kontrol komitesi, Enfeksiyon hemşireliği, Toplumda enfeksiyon kontrolü, Sosyal Bulaşıcı Hastalılar ve Bakım, Aşı ve bağışıklık.
 
HEM218 SOSYOLOJİ
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat :2+uygulama saati:0 (Kredi:2+ACTS:4)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
-Demografik özellikler ve sağlık, Sosyal Stres, Sağlık davranışı ve yaşam biçimi, Hastalık davranışı ve yaşam biçimi, Alternatif tıp yöntemleri, Hemşire ve hasta etkileşimi, Tolumsal değişimde hemşire, Sağlık bakım hizmetleri ve sosyal politikalar, Gelişmiş ülkelerde sağlık bakımı, Toplumcu modelde sağlık bakımı, Toplumda üreme hakları ve cinselliğe yönelik değer ve normlar, Hemşire –Hasta ilişkileri.
 
5.YARIYIL
HEM215 HASTA GÜVENLİĞİ
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat: 2+uygulama saati:0 (Kredi:2+ACTS:3)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
-Hasta Güvenliğine Giriş, İlaç Hatalarının Önlenmesi, Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Hatalarının Önlenmesi, Enfeksiyon Hatalarının Önlenmesi, Cerrahi Hatalarının Önlenmesi, Düşmelerin Önlenmesi, Bebek / Çocuk Kaçırma ve Bebeklerin Yanlış Aileye Verilmelerin
Önlenmesi, Kısıtlamalara Bağlı Ciddi Yaralanma ve Ölümlerin Önlenmesi, İntiharların Önlenmesi, Çalışan Güvenliği.
 
HEM335 ÜREME SAĞLIĞI
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat: 2+uygulama saati:0 (Kredi:2+ACTS:3)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
-Dersin tanıtımı, içerik ve amaçların açıklanması, Cinsel Sağlık Eğitimine Giriş, Toplumlarda cinselliğe bakış- Cinsellik Hakkında Değer Oluşturma, Üreme Sağlığı –Cinsel Sağlık Hakları, Cinsel kimlik gelişimi -Ergenlik dönemindeki bedensel ve ruhsal değişiklikler, Üreme ve Cinsel Fonksiyon anatomi ve Fizyolojisi ve Bozuklukları, Aile Planlaması, İnfertilite -Yardımcı -Üreme Teknikleri, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar, Cinsel İstismar, Cinsellikle İlgili Yanlış Bilgi ve İnanışlar.
 
HEM315 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat: 2+uygulama saati:0 (Kredi:2+ACTS:3)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
-Yoğun Bakım Kavramı ve Özellikler, Temel (CPR) ve İleri Yaşam Desteği, Yoğun Bakımda Hasta İzlemi, Solunum Problemi Olan Hastanın Yoğun Bakımda Hemşirelik Bakımı, Kardiyovasküler Problemi Olan Hastanın Yoğun Bakımda Hemşirelik Bakımı, Renal Problemi Olan Hastanın Yoğun Bakımda Hemşirelik Bakımı, Gastrointestinal/Endokrin Sistem Problemi Olan Hastanın Yoğun Bakımda Hemşirelik Bakımı, Nörolojik Problemi Olan Hastanın Yoğun Bakımda Hemşirelik Bakımı, Yoğun Bakımda Beslenme Kavramı, Multiple Travmalı Hastanın Bakımı, Multiple Organ Yetmezliği Olan Hastanın Bakımı, Yoğun Bakımda Enfeksiyon Kontrolü, Yoğun Bakımda Profilaksi, Analjezi ve Sedasyon Uygulamaları, Yoğun Bakımda Hasta Hakları ve Etik Kararlar.
 
HEM313 SAĞLIK HUKUKU
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat: 2+uygulama saati:0 (Kredi:2+ACTS:3)
Ders içeriği (Teorik derslerden oluşur)
-Tarihi Gelişim, Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, tarafları, Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Kuruluşu ve Şekli,Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Özel Sağlık Kuruluşları ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği- Yataklı Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunan Özel Sağlık Kurumları Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği, Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri, Aydınlatma Yükümlülüğünün İcrası, Hastanın Rızasının Alınması Yükümlülüğü, Sadakat ve Özen Yükümlülüğü, Teşhis ve Tedavi Hizmeti Talep Eden Tarafın Yükümlülüğü, Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi ile Üstlenilen Edimlerin İhlali, Yan Yükümlülüklerin İhlali, Kusur, Meslek Kusuru, Zarar, İlliyet Bağı, Birden Çok Sebepten Yalnız Birinin Zararı Doğurması, Sorumsuzluk Anlaşması, Hukuki Sorumluluğun Sonuçları.
 
6.YARIYIL
HEM312 STRES VE KRİZ YÖNETİMİ
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat :2+uygulama saati:0 (Kredi:2+ACTS:3)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
-Tanışma ve Derse Giriş, Krizin Tanımları ve Özellikleri-Analizi, Krizin Kaynakları, Kriz Süreci ve Sonuçları, Kriz Ve Plan Değişimi Yönetimi, Kriz Döneminin Yönetimi ve Aşamaları, Kriz Dönemlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Kriz Sonrası Yönetimi, Kriz Ortamında Stres Yönetimi, Stres Türleri ve Örgütsel Stres, Stresle Başa Çıkma, Stresli Bireylerle iletişim, Stresin Bireyler Üzerindeki Etkisi, Kriz ve Stres Yönetiminin Genel Değerlendirmesi.
 
HEM314 İSTİSMAR VE ŞİDDET
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat: 2+uygulama saati:0 (Kredi:2+ACTS:3)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
-Tanışma ve Derse Giriş, İstismar ve şiddetin tanımı, türleri, Ülkemizde ve dünyada şiddet ve istismar, Kadına yönelik şiddet ve istismar, Çocuğa yönelik şiddet ve istismar, Yaşlıya yönelik şiddet ve istismar, Aile içi şiddete yönelik teoriler ve metodoloji, Aile içi şiddeti önleme ve öneriler, Cezaevleri, hastane ve bakım evlerinde şiddet ve istismar, Yakın ilişkilerde şiddet, Şiddet ve istismara yönelik rol-play çalışması.
 
HEM316 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat: 2+uygulama saati:0 (Kredi:2+ACTS:3)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
-Geriatrinin Tanımı, Geriatri Hemşireliği, Yaşlılık ve Etik, Yaşlılardaki Fizyolojik Değişiklikler, Yaşlılardaki Duyu ve Algı Problemleri, Yaşlılıkta Akciğer ve Karaciğer Hastalıkları, Yaşlılıkta İnfeksiyon Hastalıkları, Yaşlılıkta Kalp-Damar Hastalıkları, Yaşlılıkta Endokrin Sistem ve Diabet, Yaşlılıkta Nörolojik Sorunlar, Yaşlılıkta Rehabilitasyon, Yaşlanmanın Psikiyatrik Yönleri, Yaşlılık ve Beslenme, Yaşlılık ve Spor.
 
HEM318 EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2+uygulama saati:0 (Kredi:2+ACTS:3)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
-Evde Bakım Hizmetlerinin Tanımı ve Gelişim Süreci, Evde Bakımın Gerekliliği ve Yararları, Dünyada Evde Bakım Hizmetleri -Türkiye’de Evde Bakım Hizmetleri, Sağlık Mevzuatında Evde Bakım Hizmetleri, Evde Bakım Hizmetlerinin Organizasyonu ve Koordinasyonu, Evde Bakım Ekibi, Evde Bakım Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Evde Bakım ve Hemşirelik Hizmeti Alanları, Kronik Hastalıklarda Evde Bakım ve Hemşirelik Hizmetleri, Engelli Birey ve Evde Bakım Hizmetleri, Yenidoğan ve Evde Bakım Hizmetleri -Yaşlı Birey ve Evde Bakım Hizmetleri -Yatağa Bağımlı Hastanın Evde Bakımı, Evde Bakımda Teknoloji ve Ekipman Kullanımı, Evde Bakımda Hasta ve Ailesinin Eğitimi.
 
HEM320 ENFEKSİYON HEMŞİRELİĞİ
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2+uygulama saati:0 (Kredi:2+ACTS:3)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
-Hastane enfeksiyonları sürveyansı tanım ve amacı, Yataklı tedavi kurumlarında enfeksiyon kontrolü yasal düzenlemeleri, Hastane enfeksiyonlarının önemi, El hijyeni, Asepsi, Antisepsi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları, El hijyeni, Asepsi, Antisepsi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları, Sağlık çalışanlarında enfeksiyon kontrol önlemleri, Enfeksiyonu önleme ,İzolasyon, tıbbi atıkların yok edilmesi, Kateter enfeksiyonları ve buna bağlı bakteriyemiler, Kan yolu ile bulaşan hastalıklarda kontrol, Uygun antibiyotik kullanımı, Enfeksiyon kontrol komitesi, Enfeksiyon hemşireliği, Toplumda enfeksiyon kontrolü, Sosyal Bulaşıcı Hastalılar ve Bakım, Aşı ve bağışıklık.
7. YARIYIL
 
HEM431 ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE BİLİMSEL YAYIN ANALİZİ
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2+uygulama saati:0 (Kredi:2+ACTS:3)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
-Dersin tanımı, ders içeriğinin ve hedeflerinin tanıtılması, Eleştirel düşünmede temel kavramlar, Eleştirel düşünmede temel kavramlar (aynı konuya devam), Bilimsel makale
okumaya giriş, Makale okumada ön okuma, apsamlı okuma, Makale okumada analiz, sentez, Kanıta dayalı uygulamalar, kanıt merkezleri, Makale tarama, kaynağa ulaşma yöntemleri, Sistematik inceleme, meta analiz çalışmaları, Örnek makale kritiği (özet ve giriş bölümü analizi), Örnek makale kritiği (Gereç-yöntem, bulgular, tablo analizi), Örnek makale kritiği, Araştırmanın sınırlılıkları, tartışma, sonuç, kaynakların analizi).
 
HEM319 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ YERİ HEMŞİRELİĞİ
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2+uygulama saati:0 (Kredi:2+ACTS:3)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
-İş sağlığı ve tarihçesi, Türkiye de iş sağlığı, Üretim alanları, ilgili kurum ve kuruluşlar, İş sağlığı ile ilgili mevzuat ve yasalar, Küçük orta ve büyük işletmeler, İş yarinde çalışan sağlık insan gücü, iş yeri hemşiresi, rolleri ve görevleri, Yasa ve mevzuatlarla iş yeri hemşireliği, Çalışma hayatında riskli guruplar, Kadın işçiler, Çocuk işçiler, Meslek hastalıkları, Meslek hastalıkları ve korunma yolları, Meslek kazaları, Bazal metabolizma ve iş yüklerinin hesaplanması, İşçi beslenmesi ve işgücü ile ilişkisi, İş sağlığı ve iş güvenliği.
 
HEM 433 KÜLTÜRLER ARASI HEMŞİRELİK
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2+uygulama saati:0 (Kredi:2+ACTS:3)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
-Tanışma, dersin amacı ve kültür kavramı ve kuramlarının incelenmesi Tanıtma. Okuma, kaynak tarama, Kültürlerarası hemşirelik, amacı ve önemi, Gelenek ve görenekler, kültürel yapılar, tutumlar, önyargılar ve ayrımcılıklar, İnsan ve kültürel yapı, kültürel farklılıklar ve benzerlikler, Sağlık ve hastalığı etkileyen kültürel faktörler, Kültür ve sağlık inançları, Kültürlerarası bakımda modellerin kullanımı ve kültürü temel alan sağlık bakım modelleri-I, Kültürlerarası bakımda modellerin kullanımı ve kültürü temel alan sağlık bakım modelleri-II, Kültür ve değişim ilişkisi, Farklı Kültürlerde Hasta Yakını, Sağlık Personeli İlişkisi, Ölüm olgusu, din ve sağlık kavramları ile kültür ilişkisi, Kültür ve hemşirelik uygulamaları, Kültürlerarası hemşirelik bakımına yönelik vaka tartışmaları, gözlemlerin aktarılması, grup çalışması.
 
HEM 435 ÇEVRE SAĞLIĞI
Haftalık Ders Dağılımı ve Kredisi: Teorik saat:2+uygulama saati:0 (Kredi:2+ACTS:3)
Ders İçeriği (Teorik derslerden oluşur)
-Çevrenin Sağlığı Tarihsel Gelişimi, Çevre Sağlığı, Hava Kirliliği, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği, Atık Yönetimi, Fiziksel Çevresel Etkenler ve Sağlık Etkileri, Küresel Isınma İklim Değişikliği, Barınma Koşulları, Okulda Çevre Sağlığı, Besin Sağlığı, Vektörlerle Mücadele.